DINKA VUKOVIĆ Kako uče djeca sa sindromom Down i druga djeca s teškoćama u razvoju?

Predavačica Dinka Vuković majka je 18-godišnjeg Filipa koji pohađa Ekonomsku školu u Zagrebu, po prilagođenom programu i s pomoćnikom u nastavi


Udruga 'Hoću-Mogu' iz Pazina poziva sve zainteresirane roditelje, stručne suradnike, učitelje, pomoćnike u nastavi odgajatelje i druge koji rade s djecom s teškoćama u razvoju na edukativno predavanje 'Kako uče djeca sa sindromom Down i druga djeca s teškoćama u razvoju?'. 
Edukativno predavanje održat će mr.sc. Dinka Vuković, u subotu 17. studenoga, od 9.30-16.30 sati, Spomen dom, Šetalište Pazinske gimnazije 3, Pazin.
Hrvatska zajednica za Down sindrom (HZDS), krovna organizacija udruga za sindrom Down, nastoji kroz literaturu na hrvatskom jeziku (vlastiti i prevedeni priručnici) što više približiti svim zainteresiranima mogućnosti i poteškoće djece s ovim sindromom. Osim literature na hrvatskom jeziku, HZDS je tijekom svog postojanja nastojala kroz edukacije roditelja i učitelja osigurati što bolje preduvjete za integraciju djece sa sindromom Down u redovne škole po prilagođenom programu, kroz potpunu ili djelomičnu integraciju.
Predavanje 'Kako uče djeca sa sindromom Down' rezultat je znanja, iskustva i dobre prakse majke Dinke Vuković. Kroz predavanje Dinka Vuković će ukazati na mogućnosti rada i učenja s djecom sa sindromom Down skoro od prvih mjeseci života kroz razne metode te edukacijske materijale. Poseban naglasak će staviti na pripremu djece sa sindromom Down za školu te kako u školi osigurati uspješnu integraciju djeteta. Osim za djecu sa sindromom Down, predavanje je jednako korisno za svu djecu koja imaju teškoće u učenju.
Mr. sc. Dinka Vuković majka je 18-godišnjeg Filipa koji pohađa Ekonomsku školu u Zagrebu, 3. razred, po prilagođenom programu i s pomoćnikom u nastavi. U zadnjih desetak godina održala je niz predavanja i edukacija za roditelje, učitelje, pomoćnike u nastavi i stručne suradnike u Hrvatskoj, Sloveniji te Bosni i Hercegovini. Osim predavanja 'Kako uče djeca sa sindromom Down' drži i edukaciju 'Kako naučiti tu tešku matematiku'. Koautorica je priručnika 'Down sindrom – vodič za roditelje i stručnjake', posjeduje više od 30 naslova, odnosno stručne literature o sindromu Down. Tajnica je mreže udruga European Down Syndrome Association.
Božica Ravlić

 

Povezane vijesti