TURIZAM ZA SVE Održana edukativna radionica na temu 'Turizam pristupačan osobama s invaliditetom'

Naglašeno je kako osiguranje pristupačnosti turističkih usluga i proizvoda osobama s invaliditetom nije samo obveza svih dionika u društvu, nego je i prilika za pružatelje usluga da iskoriste potencijal koji postoji u tako obogaćenoj turističkoj ponudi


Uprostorijama HGK – Županijske komore u Osijeku održana je edukativna radionica na temu 'Turizam za sve – Turizam pristupačan osobama s invaliditetom'. Također, predstavnici Općine Erdut predstavili su projekt 'VISITUS – turistička ponuda za slijepe i slabovidne osobe'. 
Projekt se sufinancira iz prekograničnog programa 'InterregIPACBC Croatia – Serbia', s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj turizma u ciljanom prekograničnom području kroz diverzfikaciju turističke ponude slijepim i slabovidnim osobama, dok je očekivani rezultat projekta nova turistička ponuda prilagođena slijepim i slabovidnim osobama. Općina Erdut jedan je od projektnih partnera, a uz predstavnike Općine na radionici su svoja iskustva iz provedbe projekta sa nazočnima podijelili i predstavnici udruga osoba s invaliditetom koji aktivno sudjeluju u projektu.
Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na radionici je sudjelovao savjetnik Mario Burek koji je održao  izlaganje na temu 'Značaj osiguranja pristupačnosti turizma osobama s invaliditetom'.
Tijekom svog izlaganja upoznao je nazočne predstavnike turističkih zajednica i pružatelje usluga u turizmu s obvezom osiguranja pristupačnosti turističkih usluga osobama s invaliditetom, ukazao je na poteškoće i prepreke na koje osobe s invaliditetom nailaze kao turisti, te predstavio primjere dobre prakse i prijedloge kako se postupajući po načelima razumne prilagodbe i univerzalnog dizajna te prepreke mogu ukloniti. Posebno je naglašeno kako osiguranje pristupačnosti turističkih usluga i proizvoda osobama s invaliditetom nije samo obveza svih dionika u društvu, nego je i prilika za pružatelje usluga da iskoriste potencijal koji postoji u tako obogaćenoj turističkoj ponudi.
Anita Blažinović