NADA ŠKRLIN Publikacija 'Između zemlje i čeznutljivih zvijezda' o brizi za posebno ranjive društvene skupine

Nakladnik i organizator predstavljanja je Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, URIHO iz Zagreba

 

Akademska slikarica Nada Škrlin predstavit će publikaciju 'Između zemlje i čeznutljivih zvijezda'  koja će se održati u srijedu, 20. veljače u 12 sati, u Atriju muzeja Mimara.

Prezentacija i izložba će se održati na Svjetski dan socijalne pravde sa željom da se osvijesti značaj svakog dionika u gradnji odnosa koji izražava brigu o posebno ranjivim skupinama i pojedincima sa željom da se proširi krug potencijalnih sudionika u sličnim projektima koji bi rezultirali njihovom osjećaju korisnih i „zaštićenih“ članova društva.

Ova autorska publikacija rezultat je volonterskog rada učenika Škole primijenjenih umjetnosti u Zagrebu, pod vodstvom Nade Škrlin.

Autorica je metodom razgovora s korisnicima Doma za stare i nemoćne Bistra, vlastitom interpretacijom istih u formi kratkih priča, fotografijama i crtežima pokušala prenijeti samim korisnicima, ali i svima nama njihove sudbine i osjećaje.

Uključivanje mladih volontera, srednjoškolaca, senzibilizira generaciju mladih ljudi za specifične probleme - svijet starijih.

Jedan manji dio naklade publikacije sastojati će se od otisnutih korica i praznih stranica koje će biti ponuđene Domovima za starije na korištenje za radionice na osnovi već provedenog modela suradničkog rada.

Pored promocije publikacije, u Atriju Muzeja Mimara izložiti će se uvećanja sedam radova (šest crteža i jedna fotografija) velikog formata, nastalih tijekom 2016. godine.

Nakladnik i organizator predstavljanja je Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, URIHO iz Zagreba.

Publikacija je tiskana uz financijsku podršku Grada Zagreba, a autori zahvaljuju Muzeju Mimara na suradnji.

In Portal

 

Povezane vijesti