CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA Svi ste pozvani na sudjelovanje u dramsko-akcijskom istraživanju mobbinga na radnome mjestu

Dramsko-akcijske radionice dizajnirane su tako da potiču akciju te ćete svojim sudjelovanjem aktivno doprinijeti boljem shvaćanju mobbinga i definiranju konkretnih akcija kojima se mobbing može ne samo opisati, već i nadići

 

Centar za kulturu Trešnjevka (CeKaTe) iz Zagreba, Park Stara Trešnjevka 1, na čelu s voditeljem Odjela za EU projekte Ivanom Hromatkom, poziva na ispunjavanje prijavnice za sudjelovanje u svom projektu 'Dosta!' - dramsko-akcijsko istraživanje socijalne stigme i mobbinga kroz teatar i pokret.

Projekt vodi sociolog dr. sc. Ivan Hromatko, viši stručni suradnik za programe u lokalnoj zajednici CeKaTe-a, a isti se sastoji od dramsko-akcijskih radionica, tj. hibridnog umjetničko-znanstvenog istraživanja te javnog nastupa koji će se održati ujesen 2019. godine u:

- Domu kulture Prečko (Prečko 6a) - radionica.

- Centru za kulturu Trešnjevka (Park Stara Trešnjevka 1) - javni nastup.

Radionice su u potpunosti besplatne i dobrovoljne te u njima mogu sudjelovati sve osobe koje imaju 16 ili više godina.

Prijavnica za radionicu ujedno je i anketa o mobbingu u Republici Hrvatskoj, a do nje se može doći putem linka:

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUFANrfPRb_ZzJ1ouN7vKFRnZ-kM6HxXt2p5GYhi-Wcu5ixA/viewform, a ispunjavanje iste doprinijet će boljem razumijevanju mobbinga.

Psihičko i/ili fizičko zlostavljanje na radnom mjestu, mobbing, bullying – postoje brojni nazivi i definicije ovog negativnog društvenog fenomena pa i brojne nesuglasice o tome što sve spada u mobbing. Iako on zasigurno postoji od ranije, sustavno istraživanje fenomena mobbinga počeo je Heinza Leimann 1980-ih godina. Najprihvaćenija definicija kaže da mobbing postoji kada jedna osoba ili skupina osoba svojim specifičnim ponašanjem na radnom mjestu sustavno psihički zlostavlja i ponižava drugu osobu, s ciljem ugrožavanja njezina ugleda, časti, ljudskog dostojanstva i integriteta, sve do eliminacije s radnog mjesta. U njihove strategije spadaju napadi na mogućnost izražavanja, socijalne kontakte, ugled, kvalitetu životne i radne situacije, zdravlje.

Dramsko-akcijske radionice dizajnirane su tako da potiču akciju te ćete svojim sudjelovanjem aktivno doprinijeti boljem shvaćanju mobbinga i definiranju konkretnih akcija kojima se mobbing može ne samo opisati, već i nadići.

Kao dio hibridnog umjetničko-znanstvenog projekta, sve informacije prikupljene ovom anketom u potpunosti su anonimne i koristiti će se isključivo u znanstvene svrhe, pridržavajući se članka 112. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Etičkog kodeksa Odbora za etiku i znanost u visokom obrazovanju.

Potpuna anonimnost nije moguća za sudionike radionica - jer radionice završavaju javnim nastupom u Centru za kulturu Trešnjevka, no svi ostali podaci prikupljeni tijekom istraživanja također podilaze odrednicama gore navedenog Zakona i Etičkog kodeksa.

Cilj istraživanja je i potaknuti pozitivne promjene u društvu, kao i osnažiti sudionike/ice i žrtve zlostavljanja na radnom mjestu. Stoga je javni nastup od izuzetne važnosti.

Dramsko-akcijsko istraživanje mobbinga, odnosno psihičkog i/ili fizičkog zlostavljanja na radnom mjestu je istraživački projekt, kojeg je začeo sociolog Hromatko i predstavlja nastavak uspješnih dramsko-akcijskih istraživanja o marginaliziranim skupinama – 'Teatar kao mjesto istraživanja predrasuda i diskriminacije', održanih 2011. i 2012. godine uz podršku Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba te istraživanja o mobbingu održanih 2016. i 2017. godine, tada u sklopu programa 'Pogonator' – koje je sufinancirao Grad Zagreb. Osim što završava javnim nastupom i diskusijom pred publikom, ovi projekti produciraju i stručne i/ili znanstvene publikacije koje doprinose boljem shvaćanju mobbinga u Hrvatskoj. Time ovaj projekt predstavlja konstantnu kvalitetu koju podržava Gradski ured za kulturu Grada Zagreba, kojom se povećava vidljivost problema zlostavljanja (mobbinga) na radnom mjestu u Zagrebu i Hrvatskoj te radi na osnaženju žrtava (program podrške) i stjecanju dubljih uvida u ovaj fenomen koji se s radnog mjesta prelijeva u sve sfere društvenog života.

Više informacija o radionici i programu na poveznici www.cekate.hr/program/dramsko-akcijsko-istrazivanje-mobbing.

Klaudija Klanjčić