GRAD ZAGREB Obnova pročelja i krovova vjerskih objekata

Obnovu krovova i pročelja ostalih vjerskih objekata, Grad također podupire u visini 50 posto ukupne vrijednosti radova, ali najviše do 250.000 kuna s PDV-om godišnje po pojedinom objektu vjerske zajednice

 

Grad Zagreb spreman je financijski poduprijeti obnovu pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica pa je gradonačelnik Milan Bandić pozvao te zajednice da se u iduća tri mjeseca prijave za dodjelu namjenskih potpora.

Obnovu krovova i pročelja šest kapitalnih objekata: Zagrebačke katedrale, crkve sv. Marka, hrama sv. Preobraženja Gospodnjeg, Islamskog centra, evangeličke crkve Krista Kralja i konkatedrale sv. Ćirila i Metoda, Grad podupire  u visini 50 posto ukupne vrijednosti radova, a najviše do milijun kuna s PDV-om godišnje po objektu. Ostatak do pune vrijednosti radova osigurava vjerska zajednica koja je vlasnik ili suvlasnik objekta čije se pročelje i krov obnavlja.

Obnovu krovova i pročelja ostalih vjerskih objekata, Grad također podupire u visini 50 posto ukupne vrijednosti radova, ali najviše do 250.000 kuna s PDV-om godišnje po pojedinom objektu vjerske zajednice.

Prijava za dodjelu namjenske potpore podnosi se poštom ili se osobno predaje u pisarnici Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za građenje objekata društvenih djelatnosti i stanogradnju u roku od 90 dana od dana objave javnog poziva u dnevnom tisku i na internetskoj stranici Grada Zagreba gdje se mogu naći i ostale pojedinosti o samom pozivu.

Hina