PANEL U ZAGREBU Filmovi i kazališne predstave rijetko su dostupni slijepim i slabovidnim osobama

Nažalost, djeca s teškoćama često nailaze na prepreke u pristupu raznim slobodnim aktivnostima, rekreativnim i umjetničkim sadržajima, poručila je pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević

 

Udruga za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator je, u sklopu 11. Festivala prava djece, održala stručni panel 'PRISTUP I DOSTUPNOST KULTURI – Kako omogućiti dostupnost audiovizualnih sadržaja djeci i odraslima sa senzornim oštećenjima?'.

Panelom se prvi put u javnosti razgovaralo o problematici nedostupnosti kulture, uključujući sve važne donositelje odluka, kao i same korisnike prilagođenih sadržaja. Čula su se iskustva osoba koja imaju senzorna oštećenja, iskustva o prilagodbi audiovizualnih sadržaja te se naglasila važnost ovih tema u svakodnevnom životu.

 Događaj je otvorila voditeljica odjela za komunikacije, partnerstva i mreže Europske komisije u Hrvatskoj Lana Zeković,  koja je istaknula da je Europski parlament 2018. godine usvojio novu Direktivu o uslugama audiovizualnih medija, koja uključuje i obvezne odredbe o pristupačnosti osobama s invaliditetom te bi u skoroj budućnosti trebalo biti više titlova za gluhe i nagluhe, audio-deskripcija za slijepe i prijevoda i tumačenja na znakovni jezik u svim vrstama TV sadržaja u Hrvatskoj. Trenutno se u izradi nalazi i novi Zakon o elektroničkim medijima, po kojemu su svi televizijski i nakladnici medijskih sadržaja dužni korištenjem proporcionalnih mjera svoje usluge učiniti pristupačne osobama s invaliditetom. Obveza je i uključiti osobe s invaliditetom u izradu prijedloga Zakona.

 U panelu su sudjelovali državni tajnik Ministarstva kulture Krešimir Partl, pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević, zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Mira Pekeč Knežević, ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra Chris Marcich te umjetnička direktorica Festivala prava djece Tatjana Aćimović. Panel je moderirao trener iz područja medijske pismenosti Domagoj Morić.

Državni tajnik Krešimir Partl istaknuo je da će u novi Zakon o elektroničkim medijima biti ugrađena odredba koja obvezuje pružatelje audiovizualnih medijskih usluga da korištenjem proporcionalnih mjera svoje usluge učine pristupačnim osobama s invaliditetom, a regulatornom tijelu dana je zadaća da potiče pružatelje da razviju akcijske planove o pristupačnosti.

- Konvencija o pravima djeteta posebno naglašava kako zajednica treba razvijati pozitivno okruženje za dijete, a to znači osigurati svakom djetetu dostupnost usluga, informacija i sadržaja koji su važni za njegov razvoj – jednako i djeci s teškoćama u razvoju. Nažalost, djeca s teškoćama često nailaze na prepreke u pristupu raznim slobodnim aktivnostima, rekreativnim i umjetničkim sadržajima. Zato je vrlo važno to što Festival o pravima djece organizira  upravo takve prilagođene, inkluzivne projekcije, s titlovima ili naracijom. Toga bi trebalo biti mnogo više i trebalo bi postati uobičajeno i široko dostupno da bi doista pridonijelo kvaliteti života djece s teškoćama u razvoju - poručila je pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević.

- Konvencija o pravima osoba  invaliditetom govori o pravu svih osoba s invaliditetom, neovisno o dobi, na informaciju u pristupačnom obliku. Kao društvo obvezni smo otklanjati prepreke u pristupu kulturi  i kulturnim sadržajima. 2014. godine je samo dva posto audiovizualnog sadržaja bilo pristupačno osobama sa senzoričkim oštećenjima, dok je u visoko razvijenim europskim  zemljama bilo 80 do 90 posto i to je nešto čemu težimo i ovaj Festival je jedan od putova jačanja svijesti da je pristup kulturnim sadržajima jedno od ljudskih prava  i da smo za ostvarivanje toga prava odgovorni svi mi. Ovakvi  događaji su odličan način da motiviramo građane Hrvatske da kroz kulturu dođemo do jednakih prava – rekla je Mira Pekeč-Knežević, zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

 

- Iako je dio kina i kazališta u Gradu Zagrebu i ostatku Hrvatske dostupan osobama s tjelesnim invaliditetom, filmovi i kazališne predstave koji se tamo prikazuju i izvode skoro su apsolutno nedostupni osobama s oštećenjima vida i sluha zbog činjenice da za njih nisu prilagođeni. Pravo osoba s invaliditetom, da kao pojedinci budu u potpunosti uključeni u društvo, ovisi upravo o tome mogu li sudjelovati u kulturnim aktivnostima u svojoj sredini. Nadamo se da će proizvođači i televizije što više koristiti metode prilagodbe sadržaja kako bismo imali u potpunosti uključeno i ravnopravno društvo - poručili su organizatori panela.

Unatoč rijetkim primjerima dobre prakse, među kojima je i Festival prava djece, u Hrvatskoj je veliki dio kulturnih sadržaja, pogotovo audiovizualnih, nedostupan i djeci sa senzornim oštećenjima. Činjenica je da djeca s oštećenjem sluha nikad nisu imala priliku pogledati kultni film Vlak u snijegu', iz jednostavnog razloga što se za domaći film u kino distribuciji, kao i u velikom dijelu audiovizualnog sadržaja u elektroničkim medijima, ne osigurava standardizirani titl za gluhe i nagluhe osobe ili tumačenje na znakovnom jeziku.

Svoja iskustva o nedostatku dostupnosti kulture osobama sa senzornim oštećenjima prenijeli su Branimir Šutalo, predsjednik Udruge slijepih Zagreb te Dijana Vincek iz Saveza gluhih i nagluhih Grada Zagreba.

Suzana Ivančić, rukovoditeljica odjela Prilagodbe programa osobama s osjetilnim teškoćama s HRT-a, Antonio Pavlović, direktor Centra za audiodeskriptivne djelatnosti i promicanje dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom, Mirjana Juriša, direktorica Saveza gluhih i nagluhih Grada Zagreba te Mateja Vodeb, voditeljica Službe za dostupnost programa s RTV Slovenije predstavili su iskustva i primjere dobre prakse u Hrvatskoj i u Sloveniji. Prikazao se isječak iz filma 'Uzbuna na zelenom vrhu' s audiodeskripcijom i standardiziranim titlovima za gluhe, kao primjer adekvatne prilagodbe audiovizualnog sadržaja.

Tema panela proizašla je iz rada udruge Alternator, koja je glavni organizator Festivala prava djece, na prilagodbi audiovizualnog sadržaja za djecu i odrasle osobe s oštećenjem vida ili sluha. Festival prava djece jedini je u potpunosti inkluzivan filmski festival u Hrvatskoj, samo ove godine tijekom festivala prilagodilo se čak 23 kratkometražnih i 6 dugometražnih filmova djeci sa senzornim oštećenjima. Udruga Alternator na ovaj način potiče dijalog i senzibilizira javnost o temama o kojima se u javnosti vrlo rijetko govori.

Anita Blažinović