SARAJEVO Analiza stanja rodno utemeljenog nasilja prema osobama s invaliditetom

Ova analiza obuhvaća rezultate prvog istraživanja o stanju rodno zasnovanog nasilja prema osobama s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, a služit će organizacijama osoba s invaliditetom da strateški integriraju temu rodno zasnovanog nasilja u buduće zagovaračke aktivnosti i na taj način podižu svijest javnosti o postojanju problema rodno zasnovanog nasilja

 

Osobe s invaliditetom u Bosni i Hercegovini u velikoj mjeri su izložene različitim vrstama nasilja, žene više od muškaraca, s tim da je psihološko nasilje - koje se ogleda u omalovažavanju, podcjenjivanju, vrijeđanju, prijetnjama, nepriznavanju, ograničenjima uzrokovanih invaliditetom, najzastupljeniji su oblik nasilja prema osobama s invaliditetom.

Zaključak je to dokumenta 'Analiza stanja rodno zasnovanog nasilja prema osobama s invaliditetom u BiH' koja je danas prezentirana u Sarajevu, a projekt je realiziran u periodu od srpnja do prosinca ove godine.

Prikupljeni su brojni podaci od nadležnih institucija i organizacija koje se bave rodno zasnovanim nasiljem, a cilj je bio, kako su kazali koordinator projekta Predrag Radojčić i predstavnica Udruženja žena s invaliditetom 'NIKA' koje je provelo istraživanje, Tanja Mandić Đokić, da se identificira problem rodno zasnovanog nasilja nad osobama s invaliditetom.

Kazali su da su osobe s invaliditetom u Bosni i Hercegovini značajno socijalno isključena grupa koju karakterizira visok stupanj siromaštva, ovisnosti o članovima obitelji ili institucionalnog smještaja, nisko samopouzdanje za donošenje odluka o vlastitom životu, kao i izloženost različitim vrstama nasilja: psihološko, seksualno, ekonomsko.

Potrebno je da - koalicije i organizacije osoba s invaliditetom na regionalnom i nacionalnom nivou, kako je kazao Radojčić, na strateški način integriraju rodno zasnovano nasilje uz zagovaračke aktivnosti do 2020. godine.

- Cilj je da se prepozna korelacija između rodno zasnovanog nasilja i invaliditeta, te da se prepoznaju ključno zainteresirani akteri, propusti u prevenciji i mjere zaštite od rodno zasnovanog nasilja - istakao je Radojčić.

Analiza, koja se temelji na podacima dobivenim od Agencije za ravnopravnost polova BiH i entitetskih centara za ravnopravnost spolova, tužilaštava, sudova, pokazuje da su najčešći počinitelji nasilja članovi obitelji i osobe  o kojim osoba s invaliditetom fizički ovisi, te je tako privatna sfera 'za zatvorenih vrata' prostor na kome treba posebno intervenirati.

Preporuka Analize podrazumijeva educiranost predstavnika institucija odgovornih za prevenciju i zaštitu od rodno zasnovanog nasilja, potrebno je obrazovati i osposobljavati osobe s invaliditetom da u većoj mjeri koriste mehanizme zaštite svojih ljudskih prava, naročito zaštite od diskriminacije i nasilja.

Također je preporuka zagovarati da se u Zakonu o zabrani diskriminacije u BiH, ali i druge zakonske i strateške dokumente koja prepoznaju diskriminaciju po osnovu invaliditeta uvrsti definicija koja će jasno obuhvatiti sve oblike diskriminacije po osnovu invaliditeta, uključujući i višestruku i isprepletenu  diskriminaciju, a u skladu s preporukom UN Odbora za prava osoba s invaliditetom.

'Analiza stanja rodno zasnovanog nasilja prema osobama s invaliditetom u BiH' je rađena u organizaciji Koalicije 'Neformalna grupa organizacija osoba s invaliditetom' regije Doboj i projektni tim iz koalicija organizacija osoba s invaliditetom iz Sarajeva, Tuzle i Bijeljine, Saveza MeNeRaLi Banja Luka u partnerstvu s Udruženjem NIKA.

Analiza je rezultat projekta 'Rodno zasnovano nasilje prema osobama s invaliditetom u BiH' koji je počeo u srpnju ove godine, a projekt financira MyRight-Empowers people with disabilities u BiH i Radio hjälpen iz Švedske.

Anita Blažinović