ŠIBENIK Grad će izraditi svoju Strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

Dokument će biti usklađen s Nacionalnom strategijom kojoj je cilj osigurati potpunu integraciju osoba s invaliditetom u sva životna područja te spriječiti diskriminaciju na temelju invaliditeta

 

Uvažavajući specifične potrebe osoba s invaliditetom i oslanjajući se na dosadašnje rezultate postignute u ostvarivanju njihovih potreba, kao i suradnju s udrugama koje okupljaju osobe s invaliditetom na šibenskom području, Grad Šibenik će prići izradi vlastite Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom. Dokument će biti usklađen s Nacionalnom strategijom kojoj je cilj osigurati potpunu integraciju osoba s invaliditetom u sva životna područja te spriječiti diskriminaciju na temelju invaliditeta.

 Zaključeno je to 10. lipnja na panel diskusiji 'Uloga lokalne zajednice u procesu integracije i afirmacije osoba s invaliditetom' koju je, uz potporu Zajednice žena Katarina Zrinski Šibenik, u svom prostoru organizirala Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko-kninske županije 'Kamenčići'.

 Na skupu kojemu su, uz domaćina, predstavnike i aktiviste udruga što okupljaju osobe s invaliditetom, prisustvovale Ljubica Lukačić i Branka Juričev Martinčev, saborske zastupnice u 9. sazivu Hrvatskog sabora, Paško Rakić, zamjenik gradonačelnika Šibenika te Martin Mrša, predsjednik Udruge 'Mladi u EU', raspravljalo se o temama važnim za svakodnevni život osoba s invaliditetom, od mogućnosti zaposlenja, preko njihovih socijalnih i prava iz domene zdravstva do osiguranja prikladnih prostora udruga i potrebe otklanjanja preostalih arhitektonskih i infrastrukturnih barijera.

 Istaknuto je da se na području grada Šibenika po tom pitanju poduzelo mnogo i da je uspostavljena kvalitetna suradnja gradske uprave i udruga, ali da se, kako je kazao i zamjenik šibenskog gradonačelnika, uvijek može više i bolje.

 - Osobe s invaliditetom i djeca s poteškoćama u razvoju posebno su osjetljiva skupina naših sugrađana za čiju skrb Grad Šibenik provodi mjere i osigurava niz pomoći u okviru svog socijalnog programa, ali i kontinuirano provodi i financira projekte koji u cilju imaju povećanje mobilnosti , odnosno osiguravanje pristupačnosti objektima i ostaloj gradskoj infrastrukturi. Posebno se financiraju programi pomoći u učenju i nastavi, predškolski programi i sportski projekti koje provode ustanove i udruge koje skrbe o osobama i djeci s invaliditetom – rekao je, uz ostalo, Rakić.

 Nastojanja Grada Šibenika, kao i suradnju sa udrugama pohvalila je donedavna saborska zastupnica Ljubica Lukačić te obećala pomoć pri skoroj izradi Strategije.

 

Autor: Anita Blažinović

 

Povezane vijesti