MINISTARSTVO KULTURE Natječaj za dodjelu Nagrade Vicko Andrić

Nagrada Vicko Andrić dodjeljuje se za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine u Republici Hrvatskoj

 

U tijeku je Natječaj za dodjelu 'Nagrade Vicko Andrić', kojeg je 27. srpnja 2020. objavilo Ministarstvo kulture i medija RH, a rok za primanje prijedloga je do 25. kolovoza 2020. godine.

U nastavku donosimo tekst Natječaja:

1. Nagrada Vicko Andrić dodjeljuje se za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine u Republici Hrvatskoj i to za postignuća u:

- konzervatorsko-restauratorskim radovima na očuvanju kulturne baštine;

- istraživanju i dokumentiranju kulturnih dobara;

- razvoju konzervatorske i konzervatorsko-restauratorske struke i unaprjeđenju sustava zaštite kulturne baštine;

- očuvanju i obogaćenju ukupnog fundusa kulturne baštine Republike Hrvatske.

2. Nagrada se dodjeljuje kao:

2.1. godišnja nagrada –  pojedincima i pravnim osobama za njihov izvanredan doprinos u zaštiti kulturne baštine koji su ostvarili tijekom 2019. godine;

2.2. nagrada za životno djelo – istaknutim pojedincima koji su svojim izvanrednim doprinosom i radom na zaštiti kulturne baštine obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini zaokruženu cjelinu, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske;

2.3. nagrada za doprinos lokalnoj zajednici – pojedincima ili udrugama civilnoga društva za doprinos lokalnoj zajednici na očuvanju ili promociji kulturne baštine.

Prijedloge za dodjelu Nagrade Vicko Andrić mogu podnijeti građani, udruge građana, ustanove, trgovačka društva, tijela državne vlasti, tijela lokalne i regionalne samouprave, vjerske zajednice i druge fizičke i pravne osobe.

Prijedlog za svakog kandidata treba sadržavati:

1. dio

Podatci o predlagatelju:

Ime i prezime, adresa stanovanja, e-mail, telefon/mobitel (za fizičke osobe)

Naziv i adresa, e-mail, telefon/mobitel (za pravne osobe)

2. dio

Prijedlog za dodjelu Nagradu Vicko Andrić za izvanredna postignuća u području zaštitite kulturne baštine u kategoriji, odnosi se na kategoriju:

Nagrada Vicko Andrić – za životno djelo

Nagrada Vicko Andrić – godišnja nagrada

Nagrada Vicko Andrić – za doprinos lokalnoj zajednici

3. dio

Osnovni podatci o kandidatu/kandidatkinji:

Ime i prezime, godina i mjesto rođenja, adresa stanovanja (za fizičke osobe)

Naziv, adresa, godina osnutka (za pravne osobe)

4. dio (maksimalno 10.000 znakova s razmacima)

Radni životopis kandidata/kandidatkinje:

formalno obrazovanje (za fizičke osobe)

radno iskustvo (za fizičke osobe)

obrazloženje kandidature (izvanredna postignuća u području zaštitite kulturne baštine)

5. dio

Popis objavljenih radova

knjige, poglavlja u knjigama, članci u periodici, studije, kritike, prikazi i sl.

slikovni materijal koji se odnosi na razloge predlaganja kandidata/kandidatkinje (prema potrebi)

Format teksta: Arial, veličina 11, razmak između redova 1,5.

 

Autor: Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti