TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ŠIBENIKA Razvoj prekogranične mreže pristupačnih turističkih destinacija za osobe s invaliditetom

Cilj projekta je razvoj i promocija prekogranične mreže turističkih destinacija pristupačnog turizma, a u suradnji s udrugom Aurora Šibenik  i udrugom Sveti Bartolomej Knin napravljena je karta pristupačnosti Grada Šibenika

 

Turistička zajednica grada Šibenika  upavo provodi projekt Tourism4all  koji se između ostalog bavi i pregledom situacije za osobe s invaliditetom po pitanju pristupačnosti javnih objekata, turističke ponude i plaža.

Projektom upravlja  vodeći partner Regija Molise, a ostali partneri su:

- Regione Veneto

- Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije

- Grad Zadar

- Turistička zajednica grada Šibenika

- Azienda speciale Concentro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Pordenone e Udine

- Irecoop Veneto - Istituto Regionale per l'educazione e gli studi cooperativi

- Kamping udruženje Hrvatske

- Delta 2000 - Societa' Consortile a R.L.

- Odòs - Società Cooperativa Sociale

- Regione Puglia

- ASPIRA – Visoka škola za menadžment i dizajn

- Grad Buje

- Lokalna akcijska grupa 'Brač'

Ukupan budžet projekta je 2.596.808,50 eura (od čega ERDF sufinancira 2.207.287,22 eura). Budžet TZ grada Šibenika je 220.000,00 eura (od čega 187.000,00 eura sufinancira ERDF, a 33.000,00  eura sufinancira Turistička zajednica Šibenik).

Predviđeno trajanje projekta je od 1 studenog 2018. do 15.travnja 2021.

Cilj projekta je razvoj i promocija prekogranične mreže turističkih destinacija pristupačnog turizma. Unaprjeđivanjem pristupačnosti prirodnih i kulturnih znamenitosti odabranih destinacija, te kreiranjem i promocijom novih turističkih usluga poticat će se socijalna uključenost osoba u nepovoljnom položaju ili osobe s invaliditetom, starije osobe, kao i utjecati na smanjenje sezonalnosti . Aktivnosti će obuhvatiti razvoj zajedničke metodologije, jačanje kapaciteta i rast kompetencija u sektoru pristupačnog turizma; umrežavanje, prijenos znanja, razvoj novih usluga te priprema i provedba zajedničke turističke promocije uključenih destinacija na ciljanim tržištima.

U suradnji s udrugom Aurora Šibenik  i udrugom Sveti Bartolomej Knin napravljena je karta pristupačnosti grada Šibenika.

- Lokacije će biti ažurirane po potrebi te ukoliko imate novih saznanja ili nam želite poslati svoje mišljenje, fotografiju ili informaciju o pristupačnosti pojedine lokacije, možete nas kontaktirati putem elektroničke pošte na email adresi  tourism4all@visitsibenik.hr – poručili su iz Turističke zajednice grada Šibenika.

 

Autor: Anita Blažinović

 

Povezane vijesti