PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU Nova publikacija o pravima djece u odgojno-obrazovnim ustanovama

Preporuke su nastale na temelju uočenih problema te izazova i dvojbi s kojima se često susreću odgojno-obrazovni djelatnici te djeca i roditelji u ostvarivanju dječjih prava u području odgoja i obrazovanja

 

Krajem prošle godine Ured pravobraniteljice za djecu objavio je publikaciju koja daje kumulativni pregled pitanja, problema te inicijativa pravobraniteljice u zaštiti prava djece u području obrazovanja. Riječ je o knjižici od tridesetak stranica pod naslovom 'Zaštita prava i interesa djece u odgojno-obrazovnim ustanovama - Preporuke, prijedlozi i stajališta pravobraniteljice za djecu', koja objedinjuje različite inicijative u području odgoja i obrazovanja koje je pravobraniteljica za djecu proteklih godina upućivala ustanovama i njihovim osnivačima, Ministarstvu znanosti i obrazovanja te Vladi RH i Hrvatskome saboru, u nastojanju za potpunijom implementacijom UN-ove Konvencije o pravima djeteta, objavljeno je na službenoj stranici Pravobranitelja za djecu.

Kako je pojašnjeno, preporuke su nastale na temelju uočenih problema te izazova i dvojbi s kojima se često susreću odgojno-obrazovni djelatnici te djeca i roditelji u ostvarivanju dječjih prava u području odgoja i obrazovanja.

Vezano za opis, publikacija obuhvaća više od dvadeset sažeto prikazanih tema - od prava djece na informaciju i sudjelovanje, zaštite osjetljivijih skupina djece, sigurnosti i zaštite od svakog oblika nasilja, zdravlja i privatnosti učenika, prijevoza u vrtić i školu, suradnje s roditeljima, te drugih važnih područja života i rada u odgojno-obrazovnim ustanovama - s kratko navedenim preporukama pravobraniteljice. Ove teme razvrstane su u osam poglavlja, čiji naslovi su: Prava i odgovornosti; Pravo na obrazovanje; Dostupnost i pristupačnost odgoja i obrazovanja; Sigurnosni, prostorni i organizacijski uvjeti; Kadrovski uvjeti; Programi i sadržaji odgoja i obrazovanja; Odnosi roditelja i djelatnika odgojno-obrazovnih ustanova; Podrška ranjivim skupinama djece.

Naveden je i sastavni dio publikacije, a to su preporuke djece - članova Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu (MMS), pod naslovom 'Što treba mijenjati u školi - u obrazovnim sadržajima, načinu izvođenja nastave i ocjenjivanju', koje su mladi uputili Ministarstvu znanosti i obrazovanja u rujnu 2018., kao svoj vlastiti prilog reformi školstva. Ove preporuke mladih predstavljaju jedan od oblika participacije (sudjelovanja) djece u društvenim procesima koji ih se nedvojbeno tiču.

Vezano za završni dio publikacije, isti donosi glavne informacije o djelokrugu, ulozi i načinu rada pravobraniteljice za djecu, objašnjenja o njezinim zadaćama i ovlastima te o tome kako i kada joj se obratiti.

- Ovaj sažeti pregled inicijativa pravobraniteljice za djecu u području obrazovanja ujedno je kratki podsjetnik na temeljna pitanja o tome što sve obuhvaćaju prava djece u sustavu odgoja i obrazovanja, kao i koje su odgovornosti odraslih u zaštiti i promicanju tih prava - uključujući i odgoj djece za postupno preuzimanje odgovornosti za ostvarivanje vlastitih i tuđih ljudskih prava. Iznesene preporuke uglavnom su opće, primjenjive u velikom broju ustanova i trajno aktualne te mogu poslužiti i kao 'ček-lista' za provjeru ostvarivanja dječjih prava u konkretnim okolnostima. Slične inicijative, u nešto manjem opsegu, pravobraniteljica za djecu proteklih je godina redovito upućivala školama u rujnu, u svojoj objedinjenoj preporuci Ministarstvu znanosti i obrazovanja u povodu početka školske godine - stoji, između ostalog, u objavi.

Navedeno je da će publikacija 'Zaštita prava i interesa djece u odgojno-obrazovnim ustanovama - Preporuke, prijedlozi i stajališta pravobraniteljice za djecu' dobro doći svim zaposlenicima u odgoju i obrazovanju, a posebno onima koji izravno rade s djecom, zatim osnivačima škola, donositeljima odluka u području obrazovanja na nacionalnoj i lokalnoj razini, organizacijama koje surađuju s odgojno-obrazovnim ustanovama, stručnjacima koji se bave dječjim pravima i obrazovanjem, studentima odgojno-obrazovnih usmjerenja, ali i roditeljima i učenicima.

Publikacija je objavljena u tisku i u digitalnom obliku, dostupna je na službenoj stranici Pravobranitelja za djecu i može se preuzeti na http://dijete.hr/publikacije/, gdje su dostupna i ostala izdanja pravobraniteljice za djecu.

 

Autorica: Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti