Objava rezultata Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2021.

Ministarstvo kulture i medija započelo je objavu rezultata Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2021. godinu, i to počevši s programima književno-nakladničke, knjižarske djelatnosti i knjižnične djelatnosti

Na početku 2021. godine, koja je na prijedlog Ministarstva kulture i medija proglašena Godinom čitanja, započinje objava rezultata programa književno-nakladničke, knjižarske djelatnosti i knjižnične djelatnosti čija je realizacija u manjoj mjeri onemogućena novonastalim uvjetima pandemije, priopćeno je iz Ministarstva.

Objavljeni su rezultati potpore izdavanju časopisa i elektroničkih publikacija, potpore izdavanju knjiga, potpore knjižničnoj djelatnosti te jednim dijelom i potpore organizaciji književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti.

Za programe časopisa i elektroničkih publikacija u 2021. godini zaprimljene su 124 prijave 54 nakladnika, a od toga je sufinanciran 71 program u ukupnom iznosu od 3,859.500 kuna. Na isti Poziv za 2021. godinu za programe potpore izdavanju knjiga zaprimljena je 191 nakladnička prijava, a odobrenim sredstvima od 8.078.000 kn u 2021. godini sufinancirat će se 77 nakladničkih programa, odnosno objavljivanje najmanje 465 vrijednih novih književnih naslova.

Za organizaciju književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti zaprimljeno je 19 prijava za različite književne programe koji bi se tijekom 2021. godine trebali održavati u osam knjižara u Zagrebu, Karlovcu, Osijeku, Rijeci i Puli. Prihvativši prijedlog Vijeća ministrica je donijela odluku o početnom financiranju osam programa u iznosu od 160 tisuća kuna, uz mogućnost odobravanja dodatnih sredstava ovisno o epidemiološkoj situaciji.

Za programsko područje knjižnične djelatnosti na Poziv je pristiglo 399 prijava, od kojih je odobreno financiranje 365 programa. Za akcije i manifestacije u knjižničnoj djelatnosti odobreno je 108 programa u iznosu od 566.700 kuna. Za nabavu knjižne i neknjižne građe odobreno je 227 programa u iznosu 16,119.500 kuna, i za razvojne programe (radionice, seminari  i stručno usavršavanje knjižničara) odobreno je 30 programa u iznosu od 593 tisuće kuna.

Rezultati Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva su također u pripremi, kao i rezultati za druge djelatnosti obuhvaćene Pozivom za predlaganje javnih potreba u kulturi RH.

Iz Ministarstva ističu da će se odluke o financiranju aktivnosti čija realizacija ovisi o epidemiološkim uvjetima donijeti nešto kasnije, u skladu s aktualnom epidemiološkom slikom, ali i vodeći računa o vremenu potrebnom za pripremu i završnu organizaciju predloženih programa.

 

Hina