GALERIJA JURAJ KLOVIĆ Izložba novoprimljenih članova HDLU Rijeka

Ova je izložba tradicionalna likovna prezentacija. Pri odabiru radova poštovala se različitost izlagača te su odabrana djela putem kojih su se umjetnici i aplicirali na natječaj

HDLU, Rijeka

 

Izložba novoprimljenih članova HDLU Rijeka - Ivana Butković, Kristina Čehulić, Carry Lee Hent, Elvis Krstulović, Nina Lekić, Nicol Načinović, Vedran Ružić, Nevena Živić, održava se od 26. siječnja do 9. veljače 2021. u riječkoj Galeriji Juraj Klović na adresi Verdijeva 19b.

Kako je objavljeno na hdlu-rijeka.hr, HDLU Rijeka svake godine prima nove umjetnike u svoje članstvo pa je tako u 2020. godini zamolbu za prijem u članstvo predalo trinaest kandidata. Komisija koja je razmatrala pristigle zamolbe sastojala se od riječkih umjetnika, članova Umjetničkog savjeta: Zdravka Milića, Dražena Filipovića Pegle i Silvije Đolonga, kao i od povjesničara umjetnosti, posebno angažiranih za tu svrhu: Vilme Bartolić i Borisa Tomana. Rad komisije razmatra se na prvoj sljedećoj Skupštini HDLU Rijeka.

- Ova je izložba tradicionalna likovna prezentacija. Pri odabiru radova poštovala se različitost izlagača te su odabrana djela putem kojih su se umjetnici i aplicirali na natječaj. Svaki umjetnik predstavljen je sa nekoliko radova koji daju uvid u njihovo stvaralaštvo. To su većinom mladi autori sa završenom riječkom Akademijom promijenjenih umjetnosti koji su već imali izložbe te se aktivno bave likovnošću. Članstvo u Udruzi daje potvrdu njihove umjetničke kvalitete. Udruga im pruža profesionalnu podršku kako bi što jednostavnije i uspješnije našli svoj put u svijet likovnosti – objavljeno je na www.culturenet.hr.

Klaudija Klanjčić

 

Autorica: Klaudija Klanjčić