MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA Predstavljen model obnove kulturno-povijesne cjeline Petrinje

Ovom projektu ne pristupamo kao nekoj običnoj rekonstrukciji, nego kao širem identitetskom pitanju, istaknula je ministrica kulture i medija te dodala kako stručnjaci njezina ministarstva rade po međunarodnoj, stručnoj metodologiji

Nina Obuljen Koržinek u Petrinji.

 

Ministrica kulture i medija dr. sc. Nina Obuljen Koržinek zajedno sa suradnicima predstavila je prošlog tjedna članovima Stožera civilne zaštite u Petrinji nacrt plana obnove pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara u kulturno-povijesnoj cjelini Petrinje koje su izradili stručnjaci Ministarstva te dogovorila sljedeće korake uključujući hitne mjere zaštite i pripremu dokumentacije za obnovu pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara, objavljeno je na stranici Ministarstva kulture i medija.

Kako je nadalje pojašnjeno, nakon provedenih hitnih mjera zaštite na kulturnim dobrima i stabilizaciji kulturnih dobara kojima je prijetilo urušavanje te hitnih evakuacija pokretnih kulturnih dobara (zbirki i inventara), stručnjaci Ministarstva završili su i utvrđivanje popisa i procjene šteta na kulturnoj baštini za devet županija.

Na temelju toga, ministrica je izložila model obnove Petrinje od podupiranja i statičke sanacije, razlaganja nesigurnih dijelova, deponiranja povijesnih profila kamene plastike i kovanih elemenata te izrade sveobuhvatne dokumentacije za cjelovitu obnovu kulturnih dobara. Cjeloviti plan obnove usvojit će se nakon konzultacija s jedinicama lokalne samouprave i drugim ministarstvima.

- Ovom projektu ne pristupamo kao nekoj običnoj rekonstrukciji, nego kao širem identitetskom pitanju - istaknula je ministrica te dodala kako stručnjaci ministarstva rade po međunarodnoj, stručnoj metodologiji, koriste se iskustvima i načelima obnove spomenika, primjerice Vukovara nakon Domovinskog rata, tako da se za svaku cjelinu izrađuje konzervatorska podloga, a svaki spomenik se detaljno, pojedinačno obrađuje prema stupnju oštećenja i mjerama zaštite.

Za svaku od 32 građevine nad kojima kao kulturnim dobrom u Petrinji nadležnost ima Ministarstvo kulture i medija, obnova će omogućiti očuvanje svih obilježja kulturno povijesne cjeline, uz sigurnosno, protupotresno učvršćenje, energetsku obnovu, u skladu s najsuvremenijih standardima.

- Procjena šteta na kulturnim dobrima i ustanovama kulture iznosi oko 640 milijuna eura, od čega je nešto više od 400 milijuna na području za koje je proglašena katastrofa, a nešto više od 200 milijuna eura u području ostalih šest županija koje su pretrpjele štete od potresa - odgovorila je ministrica na pitanje o procjeni ukupnih šteta, ističući kako se na kulturnim dobrima, odnosno zgradama javne kulturne namjene u samoj Petrinji, šteta procjenjuje na nešto više od 100 milijuna eura.

 

Izvor: Ministarstvo kulture i medija

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti