MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2021. godini

Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj i autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske

Knjige, ilustracija.

 

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2021. godini, a otkupljivat će knjige domaćih izdavača na hrvatskome jeziku, i to: djela suvremene domaće književnosti, prijevode djela suvremene svjetske književnosti, djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i umjetnost, vrijedne knjige i slikovnice za djecu i mlade.

Kako je objavljeno na službenoj web stranici Ministarstva, otkupljivat će se knjige na hrvatskom jeziku objavljene od listopada 2020. i tijekom 2021. godine samo onih nakladnika koji se pridržavaju Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige - dostupan na ovoj poveznici - i koji su dostavili obvezne primjerke prijavljenog izdanja Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

Ministarstvo kulture i medija neće otkupljivati udžbenike, priručnike, ponovljena i komercijalna izdanja, izdanja koja svojom kvalitetom i tehničkom izvedbom ne zadovoljavaju profesionalne nakladničke standarde, izdanja koja nisu prikladna za korištenje u narodnim knjižnicama.

Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj i autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske.

Prijava se podnosi putem online Prijavnice za otkup knjiga. koja je dostupna na stranicama Ministarstva.

Elektronički popunjenoj prijavnici obavezno treba priložiti, također u elektroničkom obliku:

- podatke o knjizi, autorima, prevoditeljima te priređivaču i/ili uredniku;

- potvrdu Nacionalne i sveučilišne knjižnice o dostavljenim obaveznim primjercima.

Tiskani primjerak objavljene knjige, koja se prijavljuje za otkup za narodne knjižnice, treba obavezno dostaviti na adresu: Ministarstvo kulture i medija, Služba za knjigu i nakladništvo (s naznakom: za otkup knjiga), Runjaninova 2, 10 000 Zagreb.

E-prijavnice uz koje nije dostavljen tiskani primjerak objavljene knjige neće se razmatrati.

Ponude za otkup knjiga mogu se podnositi od dana objave do 8. studenoga 2021. godine. 

Knjige otkupljene putem ovoga Javnog poziva namijenjene su fondovima narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj. Primjerci knjiga dostavljeni u prijavi neće se vraćati podnositeljima, već će se koristiti za donacije knjižnicama i drugim institucijama.

Neće se razmatrati prijave koje ne ispunjavaju tražene uvjete:

- prijave za koje nije ispravno popunjena e-prijavnica;

- prijave (uključujući e-prijavnicu i primjerak objavljene knjige) koje nisu zaprimljene u navedenom roku;

- prijave bez obveznih priloga (potvrda NSK o predanom obaveznom primjerku i podatci o knjizi, autoru, prevoditelju i uredniku u elektroničkom obliku priloženi uz e-prijavnicu te primjerak tiskane knjige);

- prijave korisnika koji nisu u propisanom roku izvršili preuzete obveze prema Ministarstvu kulture i medija.

 

Izvor: Ministarstvo kulture i medija

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti