UNESCO Natječaj za sredstva Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (IFCD) 2021

UNESCO je objavio otvoreni poziv za prijave na natječaj za sredstva Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost 2021.

IFCD vizual.

 

Naime, kako je objavljeno na internet stranici Ministarstva kulture i medija, IFCD podupire projekte kojima se potiče širenje dinamičnog kulturnog sektora, osobito kroz aktivnosti koje omogućavaju uvođenje i/ili razradu politika i strategija koje izravno utječu na stvaranje, proizvodnju, širenje, distribuciju te pristup raznolikosti kulturnih izričaja, kao i osnaživanje institucionalnih infrastruktura koje potiču održive kulturne industrije.

Ove godine poziv se podudara s proslavom Međunarodne godine kreativne ekonomije za održivi razvoj 2021. te će doprinijeti poticanju inicijativa koje imaju za cilj bolje izgraditi kulturne i kreativne sektore zemalja u razvoju, koje su bile ozbiljno pogođene pandemijom covid-19.

Konstatirano je da Hrvatska i ove godine nije na popisu zemalja članica u razvoju i nevladinih organizacija koje se mogu prijaviti na natječaj. Stoga, sukladno propisima koje nalažu uvjeti natječaja, za sredstva Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost ove se godine iz Republike Hrvatske mogu natjecati jedino međunarodne nevladine organizacije te se uvjeti mogu naći na ovoj poveznici.

Zainteresirane međunarodne nevladine organizacije registrirane u Republici Hrvatskoj prijavljuju se izravno UNESCO-u putem online platforme najkasnije do 16. lipnja 2021. godine (23:59 prema pariškom vremenu) te o svojoj prijavi prosljeđuju do istog datuma obavijest Hrvatskom povjerenstvu za UNESCO pri Ministarstvu kulture i medija na znanje na email: unesco@min-kulture.hr.

Više o informacijama o natječaju i načinu prijave, smjernicama natječaja te o obaveznom prijavnom obrascu za korisnike, može se naći na internet stranici Ministarstva kulture i medija.

 

Izvor: Ministarstvo kulture i medija

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti