UDRUGA SVETA ANA LOBOR Projekt 'Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici' za ljepši svijet djece s teškoćama u razvoju

Projektom se, uz ostalo, želi riješiti problem nedovoljne uključenosti 140 djece s tjelesnim, senzoričkim, komunikacijskim, govorno-jezičnim i intelektualnim teškoćama

Udruga Sveta Ana, projekt

 

Prošlog je tjedna održan treći sastanak projektnog tima projekta 'Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I, Dječji svijet - zajedno do ljepše budućnosti'. Projekt je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa 'Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020'.

Projektom se želi riješiti problem nedovoljne uključenosti 140 djece s tjelesnim, senzoričkim, komunikacijskim, govorno-jezičnim i intelektualnim teškoćama te problem nedovoljnog promicanja pomirenja poslovnog i obiteljskog života 50 članova njihovih obitelji u četiri partnerske županije.

Sastanak je održan u Loboru, u prostorijama Udruge Sveta Ana za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije, a prisustvovali su voditeljica projekta Patricia Jajtić, izvršna direktorica Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije Aleksandra Milković, Koordinatorica 2 na projektu i ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj Dijana Borović-Galović i edukacijska rehabilitatorica Sandra Kurtagić.

Raspravljalo se o dosadašnjem tijeku provođenja aktivnosti, o izazovima s kojima se terapeuti susreću, o opremljenoj senzornoj sobi u Udruzi Sveta Ana, kao i broju uključenih korisnika u aktivnosti. Dogovoreni su okvirni termini edukacija te stručnjaci koji će sudjelovati na njima.

Anita Blažinović

Izvor: Udruga Sveta Ana