NSK ZAGREB Izložbe 'Sloboda se njegovim imenom zove' i 'Žrtva Vukovara 1991. u suvremenoj umjetnosti'

Obje izložbe se skladno nadopunjuju, dajući sliku Vukovara i njegove žrtve iz različitih gledišta, od vjerodostojnih svjedočanstava o bitki za Vukovar i kulturi Vukovara do umjetničkoga doživljaja sudbine ovoga grada i njegovih stanovnika

Zgrada NSK, ilustracija.

 

U povodu 30. obljetnice stradanja Vukovara u Domovinskome ratu u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 4. studenoga 2021. otvorena je izložba 'Sloboda se njegovim imenom zove', a uoči Dana sjećanja na žrtve Domovinskoga rata te Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje 17. studenoga 2021. godine u Malom predvorju Knjižnice otvorena je i izložba temeljem međunarodnog natječaja za vizualne umjetnosti iz 2020./2021. pod nazivom 'Žrtva Vukovara 1991. u suvremenoj umjetnosti'.

Obje izložbe tako se skladno nadopunjuju, dajući sliku Vukovara i njegove žrtve iz različitih gledišta, od vjerodostojnih svjedočanstava o bitki za Vukovar i kulturi Vukovara do umjetničkoga doživljaja sudbine ovoga grada i njegovih stanovnika. Izložbama šaljemo i važnu poruku da, bez obzira na to gdje bili, Vukovar nosimo u srcu, objavili su iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice.

Istaknuto je da je u povodu izložbe 'Sloboda se njegovim imenom zove' Gradska knjižnica Vukovar u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu izradila i virtualnu izložbu 'Kultura u Vukovaru danas'. Virtualna izložba predstavlja na planu grada ustanove koje danas djeluju u Vukovaru kao čuvari kulture i tradicije te suradnjom, povezanošću i kvalitetom svojih programa izgrađuju i nose nacionalni i kulturni identitet.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu u suradnji s partnerima priredila je izložbu 'Sloboda se njegovim imenom zove' kako bi oživjela sjećanja na tešku sudbinu grada na Vuki i Dunavu, grada simbola i grada heroja - Vukovara te istaknula suvremeni život Vukovara i Vukovaraca u kojem značajno mjesto zauzima kultura.

Izložba daje uvid u fotografije, knjige, rukopise, novinske članke i ostalu građu koju Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i partnerske ustanove čuvaju u svojim zbirkama - građu koja svjedoči o stradanju Vukovara u Domovinskome ratu, ali i bogatoj kulturi grada u prošlosti i danas.

Kako je opisano, središnji dio izložbe 'Sloboda se njegovim imenom zove' u predvorju Knjižnice gradi se oko ključnih događaja na karti ratnih zbivanja - bitke za Vukovar, zbivanja u vukovarskoj bolnici, na Ovčari i vojarni te borbi u Borovome Selu i Borovome Naselju 1991. godine. Svaka lokacija opisana je tekstovima povjesničarke i kustosice izložbe Vlatke Filipčić Maligec, a prate ih i nezaboravne fotografije hrvatskih ratnih fotografa te naslovnice Večernjega lista koje su svjedočanstvo ratnih zbivanja u Vukovaru i sudbine Vukovaraca tijekom Domovinskoga rata, kao i reprezentativna knjižnična građa o ratu u Vukovaru iz Zbirke knjižnične građe o Domovinskom ratu NSK.

Izložba je potaknuta dosadašnjim djelovanjem Zbirke knjižnične građe o Domovinskom ratu koja okuplja i daje na korištenje svu relevantnu građu o Domovinskome ratu. Utemeljena kao dio nacionalne zbirke Croatica, Zbirka knjižnične građe o Domovinskom ratu prikuplja, čuva, obrađuje i daje na korištenje građu objavljenu u Hrvatskoj i svijetu koja se bavi temom Domovinskoga rata ili je objavljena tijekom njegova trajanja. Tijekom dvanaest godina postojanja, Zbirka je okupila više od 3000 naslova kojima je Domovinski rat tema, povod ili nadahnuće. U bogatome fondu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, koji danas broji gotovo 3,8 milijuna svezaka, brižno se čuva i građa koja svjedoči o bogatoj kulturi grada Vukovara. Izbor stare i rijetke građe iz Grafičke zbirke, Zbirke muzikalija i audiomaterijala, Zbirke rukopisa i starih knjiga, Zbirke zemljovida i atlasa kao i općega fonda Knjižnice zastupljen je u drugome dijelu izložbe - od književnih djela nadahnutih Vukovarom i djela vukovarskih književnika preko prekrasnih grafika i starih razglednica do glazbenih rukopisa i zemljovida.

Nadalje je napomenuto da je dobra suradnja dviju knjižnica rezultirala i objavom virtualne izložbe 'Vukovar', koja okuplja dosadašnje rezultate u području digitalizacije građe i njezine kreativne interpretacije - virtualne izložbe i digitalne zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Gradske knjižnice Vukovar. Digitalne zbirke sadrže digitaliziranu vizualnu i kartografsku građu koja daje uvid u vizure Vukovara u prošlosti i sadašnjosti te knjige, brošure, povijesne dokumente, ex librise i članke koji su važni za kulturu i povijest grada Vukovara i njegovih stanovnika. Dostupne su i dvije značajne virtualne izložbe Gradske knjižnice Vukovar posvećene znamenitim Vukovarcima - Nikoli Andriću i Brani Crlenjaku kojima je Gradska knjižnica Vukovar ostvarila značajan iskorak u suvremenome pristupu čuvanja i promidžbe zavičajne kulturne baštine.

Izložba 'Sloboda se njegovim imenom zove' može se pogledati do 30. studenoga u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Autori su izložbe djelatnici Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Hrvoje Špac, Maja Priselac i dr. sc. Sofija Klarin Zadravec, dok su autori izloženih fotografija Davorin Višnjić, Drago Havranek, Emica Elveđi Goran Pichler, Igor Kralj, Josip Bistrović, Marko Mrkonjić, Mišo Lišanin, Robert Belošević, Robert Šipek, Siniša Hančić i Viktorin Jurić Paša. Kustosica je izložbe i autorica stručnih tekstova Vlatka Filipčić Maligec. Autori su virtualne izložbe 'Kultura u Vukovaru danas' Jelena Miškić, Borivoj Čalić i Eleonora Đekić iz Gradske knjižnice Vukovar. Izložba se održava pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske te uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske u sklopu programa Godina čitanja. Suorganizatori su izložbe Večernji list, a partneri udruga za promicanje kulture povijesti - Kliofest i Gradska knjižnica Vukovar. Ostvarenju izložbe doprinos je dao i velik broj suradnika iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu kao i partnerskih ustanova i organizacija.

Izložba 'Žrtva Vukovara 1991. u suvremenoj umjetnosti' može se pogledati također do 30. studenog. Ista predstavlja četiri odabrana rada na istoimenom međunarodnom natječaju, koji je u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja i uz provedbu Hrvatskog društva likovnih umjetnika bio raspisan 2020. godine. Cilj međunarodnog natječaja vizualnih umjetnosti Žrtva Vukovara 1991. bio je da, polazeći od kulture sjećanja i simbolike ratnog stradanja Vukovara, otvori dijalog sa suvremenom umjetničkom praksom i generira umjetnička djela koja će ostati upisana u kolektivno sjećanje.

Radno vrijeme izložbe: ponedjeljak - petak, 8 - 21 h; subota 9 - 14 h, nedjeljom i praznikom (18.11.) zatvoreno.

 

Izvor: Nacionalna i sveučilišna knjižnica/Hrvatsko društvo likovnih umjetnika

 

Povezane vijesti