Istraživanje: Struktura mozga umjetnika drugačija je od mozga 'običnih smrtnika'

Struktura mozga umjetnika je drugačija od mozga običnih ljudi, pokazala je najnovija studija. Istraživanje objavljeno u časopisu Neuroimage zaključuje da je umjetnički talent u velikoj mjeri urođen, ali vježba i utjecaj okoline i dalje igra vrlo važnu ulogu, naglasili su znanstvenici

Kao i u mnogim znanstvenim disciplinama, ovdje se radi o međuigri naučenog i urođenog. Jedino što nam ovo istraživanje ukazuje na veći udio urođenog no što se do sada pretpostavljalo.

Voditeljica istraživanja Rebecca Chamberlain izjavila je da ju je zanimalo u čemu leži korijen specifičnog "umjetničkog pogleda na svijet“.

"Pokazalo se da ljudi koji su skloni slikovnom izražavanju imaju bolje razvijene dijelove mozga koji utječu na finu motoriku“, objasnila je dr. Chamberlain.

Za potrebe studije, znanstvenici su usporedili strukture mozgova 22 studenta umjetničkih studija s istim brojem osoba nesklonih umjetničkom izražavanju.

Detaljna skeniranja su pokazala da umjetnički mozgovi imaju više sive tvari u dijelovima mozga zaduženog za kreativnost i vizualnu predodžbu.

Treba naglasiti da je studija mala i zbog toga nedovoljno pouzdana, ali su rezultati svakako zanimljivi i otvaraju nove smjerove kojima će znanstvenici pristupati ovoj problematici.

B. Šutalo