Besplatna edukacija: Pučko otvoreno učilište Knin

Pučko otvoreno učilište Knin će u okviru projekta „Razvoj vještina POU Knin” održati besplatne edukacije za slijedeće programe osposobljavanja

 

Zavarivač/ica REL postupkom - Uvjeti upisa: najmanje završena osnovna škola, dugotrajno nezaposlena osoba (duže od godinu dana).

Izrađivač/ica dekorativnih predmeta od gline za osobe s invaliditetom - Uvjeti upisa: najmanje završena osnovna škola, dugotrajno nezaposlena osoba (duže od godinu dana), dokaz o određenom stupnju invalidnosti.

Pomoćnik/ca u nastavi u radu s učenicima s teškoćama - Uvjeti upisa: najmanje završena četverogodišnja srednja škola, dugotrajno nezaposlena osoba (duže od godinu dana)

Voditelj/ica i asistent/ica EU projekata - Uvjeti upisa: najmanje završena viša ili visoka škola, dugotrajno nezaposlena osoba (duže od godinu dana)

Zainteresirane osobe se mogu javiti do 18.8.2014. godine na adresu: Pučko otvoreno učilište Knin, IV. Gardijske brigade bb, 22 300 Knin, telefon: 022/ 662 400 (lokal 101 i 102), mobitel: 097/ 613 01 41, mail: razvojvjestina_voditelj@pou-knin.hr .

 

In Portal