Grad Zadar traži osobne pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

U sklopu projekta "Osobni pomoćnici u nastavi" raspisuje se postupak za izbor 44 osobna pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju koji su na temelju Rješenja o primjerenom obliku školovanja integrirani u redovni sustav osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u osnovnim školama Grada Zadra

Prijave se dostavljaju do 14. kolovoza 2014. na adresu: Grad Zadar, Upravni odjel za odgoj i školstvo, Narodni trg 1, s naznakom ''za osobnog pomoćnika u nastavi''.

Kandidat za osobnog pomoćnika učenika s teškoćama mora imati najmanje srednju stručnu spremu (četverogodišnji program). Prednost imaju kandidati s područja Grada Zadra koji su završili studije na edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetima, odnosno studije koji im omogućuju rad u osnovnim školama, posebice oni kandidati koji imaju iskustva u radu s djecom s teškoćama u razvoju.

Prije angažmana u školama kandidati su dužni proći dodatnu edukaciju, koju organizira Upravni odjel za odgoj i školstvo u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Zadar, kako bi stekli potrebne kompetencije za rad.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti: životopis, uvjerenje o prebivalištu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje o stručnoj spremi, dokaz da se vodi u evidenciji nezaposlenih.

Više o pozivu za prijavu kandidata u svrhu zapošljavanja osobnih pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama osnovnih škola Grada Zadra na http://www.grad-zadar.hr .