USKA: Umrežavanje udruga u području inovativnih socijalnih usluga za slijepe osobe

Karlovačka županija označena je kao jedna od deset prioritetnih za provođenje aktivnosti projekta koje se odnose na jačanje udruga slijepih

 

Predstavnici Udruge slijepih USKA tajnik  Mirsad Bećirović,  koordinatorica Romija Radočaj Naglić te Senija Rački, koordinatorica čitateljskog Kluba slijepih i slabovidnih osoba u Karlovcu, sudjelovali su u javnom panelu koji se održava u sklopu provedbe aktivnosti projekta 'Za bolje sutra: Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga', kojeg provodi Hrvatski savez slijepih, a financiran je iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade RH.

Karlovačka županija u projektu je označena kao jedna od deset prioritetnih za provođenje aktivnosti projekta koje se odnose na jačanje udruga slijepih, kao i njihove suradnje i partnerstva. Jedan od ciljeva projekta je osnažiti mrežu i suradnju među udrugama u području inovativnih socijalnih usluga za slijepe. Sufinanciran je od Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade RH posredstvom Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, a dio projektnih aktivnosti koncentriran je na jačanje upravljačkih kapaciteta te za pisanje i uspješnu prijavu projekata.

R. R. N.