KUTAK ZA STRUČNJAKE

Zapošljavanje osoba s invaliditetom još je uvijek gorući problem našeg društva

Iako je u Republici Hrvatskoj donešen zakon po kojem svaki poslodavac koji ima manje od 20 zaposlenih mora imati zaposlenu osobu s invaliditetom ili državi mora platiti naknadu od 140 eura mjesečno, većina poslodavaca još se uvijek ne odlučuje na taj korak

Pravo na doplatak za pomoć i njegu - što obuhvaća i kome se priznaje

Iznos doplatka za pomoć i njegu se može priznati u punom 79,63 EUR (600 kuna) ili smanjenom iznosu 55,74 EUR (420 kuna)

Razvijanje osobnosti osoba s invaliditetom kroz njihove talente

Ukoliko osoba ima neki talent, trebala bi ga razvijati usprkos svim poteškoćama na koje nailazi na putu do ostvarivanja svog cilja. Razvijanje određenog talenta osobi može pomoći da dođe do spoznaja o sebi koje su joj možda bile skrivene jer joj je okolina nametnula okvire u kojima bi trebala ...

Kome se priznaje pravo na osobnu invalidninu

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se u postotku od osnovice koji iznosi 350%, odnosno 232,26 EUR (1750,00 kuna)

Saznajte imate li pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja

Naknada za roditelja njegovatelja ili njegovatelja iznosi 530,89 EUR (4000 kuna) mjesečno, a pravo na naknadu ima i za vrijeme korištenja odmora koji može trajati do četiri tjedna tijekom godine

Povezanost s prirodom pozitivno utječe na ljudsko zdravlje

Za osobe s invaliditetom boravak u prirodi može biti presudan za duži i kvalitetniji život. Ukoliko osoba s nekom vrstom invaliditeta provodi svoje vrijeme na svježem zraku u prirodi, to može utjecati na njezino raspoloženje, a samim tim se može poboljšati i njezino zdravstveno stanje

Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja

Odgajatelji, učitelj i nastavnici mogu ostvariti pomoć pri uključivanju djece s teškoćama u razvoju i mlađih punoljetnih osoba s invaliditetom u sustav obrazovanja

Što je to psihosocijalna podrška i tko na nju ima pravo

Psihosocijalna podrška je usluga koja obuhvaća stručne postupke i druge oblike pomoći i podrške kojima se potiče razvoj i unapređenje kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih, govorno-jezičnih, socijalnih ili odgojnih vještina korisnika

Saznajte imate li pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata

Naknada iznosi do najviše 26,54 eura, iznimno, do najviše 70 eura mjesečno do 31. ožujka 2024. godine

Osobu s invaliditetom ne definira njena bolest

S obzirom da se osobe s invaliditetom, kako bi bile prihvaćene u društvu, moraju nametnuti u istom, trebaju imati čvrst karakter i u životu gledati u postavljeni cilj. U tome im uvelike može pomoći bavljenje nekim sportom

Starije osobe koje imaju hobi manje su sklone depresiji

Bavljenje nekim hobijem starijim osobama i osobama s invaliditetom može ne samo poboljšati kvalitetu njihovog života, nego im ga i produžiti

Ljubav i razumijevanje kao ključ za normalno odrastanje

Roditeljska ljubav i razumijevanje ključni su za normalan i zdrav odgoj djece kao i usvajanje pozitivnih moralnih vrijednosti koje su važne, kako za normalno i bezbrižno odrastanje tako i za razvijanje vlastitog stava o sebi i svijetu oko sebe

Imati cilj i svrhu u životu bitno je za zdravlje

Za osobe s invaliditetom cilj i svrha su izuzetno važni. Zbog osjećaja neprihvaćenosti u društvu, takve osobe često se znaju povući u sebe i nikada ne postignu svoj puni potencijal. Postavljanje vlastitog cilja u životu njima često znači spas