KUTAK ZA STRUČNJAKE

Povezanost s prirodom pozitivno utječe na ljudsko zdravlje

Za osobe s invaliditetom boravak u prirodi može biti presudan za duži i kvalitetniji život. Ukoliko osoba s nekom vrstom invaliditeta provodi svoje vrijeme na svježem zraku u prirodi, to može utjecati na njezino raspoloženje, a samim tim se može poboljšati i njezino zdravstveno stanje

Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja

Odgajatelji, učitelj i nastavnici mogu ostvariti pomoć pri uključivanju djece s teškoćama u razvoju i mlađih punoljetnih osoba s invaliditetom u sustav obrazovanja

Što je to psihosocijalna podrška i tko na nju ima pravo

Psihosocijalna podrška je usluga koja obuhvaća stručne postupke i druge oblike pomoći i podrške kojima se potiče razvoj i unapređenje kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih, govorno-jezičnih, socijalnih ili odgojnih vještina korisnika

Saznajte imate li pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata

Naknada iznosi do najviše 26,54 eura, iznimno, do najviše 70 eura mjesečno do 31. ožujka 2024. godine

Osobu s invaliditetom ne definira njena bolest

S obzirom da se osobe s invaliditetom, kako bi bile prihvaćene u društvu, moraju nametnuti u istom, trebaju imati čvrst karakter i u životu gledati u postavljeni cilj. U tome im uvelike može pomoći bavljenje nekim sportom

Starije osobe koje imaju hobi manje su sklone depresiji

Bavljenje nekim hobijem starijim osobama i osobama s invaliditetom može ne samo poboljšati kvalitetu njihovog života, nego im ga i produžiti

Ljubav i razumijevanje kao ključ za normalno odrastanje

Roditeljska ljubav i razumijevanje ključni su za normalan i zdrav odgoj djece kao i usvajanje pozitivnih moralnih vrijednosti koje su važne, kako za normalno i bezbrižno odrastanje tako i za razvijanje vlastitog stava o sebi i svijetu oko sebe

Imati cilj i svrhu u životu bitno je za zdravlje

Za osobe s invaliditetom cilj i svrha su izuzetno važni. Zbog osjećaja neprihvaćenosti u društvu, takve osobe često se znaju povući u sebe i nikada ne postignu svoj puni potencijal. Postavljanje vlastitog cilja u životu njima često znači spas

POMOĆ U KUĆI Još jedna u nizu usluga koje su vam na raspolaganju

Usluga pomoći u kući obuhvaća organiziranje prehrane (pripremu ili nabavu i dostavu gotovih obroka), obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Tko sve ima pravo na uslugu organiziranog stanovanja?

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se osigurava stanovanje u stambenoj jedinici uz stalnu ili povremenu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih, rekreacijskih i drugih potreba

Što je rana razvojna podrška i kako do nje doći?

Rana razvojna podrška je usluga stručne poticajne pomoći i podrške djetetu i stručne savjetodavne pomoći roditeljima i drugim članovima obitelji ili udomitelju, kad je kod djeteta u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne teškoće

Što je usluga boravka i tko na nju ima pravo?

Boravak je usluga kojom se osiguravaju organizirane aktivnosti tijekom dana uz stručnu i drugu pomoć i podršku, radi zadovoljavanja osnovnih i dodatnih životnih potreba korisnika koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji

GRAD VARAŽDIN Načini podrške osobama s invaliditetom

PITANJE: Budući da nam se nekoliko osoba s invaliditetom s područja Varaždina javilo s problemima, posebno u smislu teškoća s organiziranim prijevozom za obavljanje svakodnevnih obveza i nemogućnosti imanja kvalitetnog života zbog nedostatka osobnih asistenata, molimo da nam se očitujete na ...