USKA: Stručno usavršavanje i edukacija slijepih i slabovidnih osoba za sretniji život

USKA kroz formalne i neformalne oblike obrazovanja promiče važnost cjeloživotnog učenja, prije svega radi kvalitetnijeg poslovanja, ali i zbog kontinuiranog podizanja kvalitete socijalnih usluga korisnicima, te što bolje suradnje s partnerskim organizacijama

 

Stručni tim Udruge slijepih USKA kontinuirano radi na stručnom usavršavanju i edukaciji u svom području djelovanja.

Tajnik udruge Mirsad Bećirović i koordinatorica Romija Radočaj Naglić svojim životopisima ovih su dana pridodali i stručno usavršavanje za specijaliste zaštite na radu te su dobili uvjerenja u Karlovačkom obrazovnom centru za IT i menadžment IVORA. 

Stručni tim Udruge slijepih  USKA-e redovito se informira o zakonskim promjenama i potrebi usklađivanja svoga poslovanja s novim zakonskim propisima.

USKA kroz formalne i neformalne oblike obrazovanja promiče važnost cjeloživotnog učenja, prije svega radi kvalitetnijeg poslovanja,  ali i zbog kontinuiranog podizanja kvalitete socijalnih usluga korisnicima, te što bolje suradnje s partnerskim organizacijama.

In Portal