Pravo na pristup odabranoj ustanovi za pružanje zdravstvenih usluga

PITANJE: Toni H. (30) Molim Vas kome se trebam obratiti kako bih ostvario svoje pravo na pristup liječničkoj ordinaciji odabranog liječnika? Naime, ja se krećem u invalidskim kolicima i živim u selu koje ima samo jedan dom zdravlja koji ima stepenice čime je meni pristup onemogućen.

ODGOVOR: Dragi Toni H., odabrana ustanova trebala bi omogućiti pristup svakoj osobi koja ju je odabrala kao pružatelja usluge. Uobičajeno je da pomoć u pristupu vrši tehničko osoblje ustanove, posebice ukoliko se radi o pojedinačnom pregledu. Ukoliko osoblje ustanove odbije dati Vam pomoć možete se obratiti ravnatelju ustanove, ali imate i pravo pritužbe Povjerenstvu za zaštitu prava pacijenata županije iliAna Marija Pavelić povjerenstvu pri Ministarstvu zdravlja. Povjerenstvu županije u kojem imate prebivalište, odnosno boravište ili nadležnom ministarstvu možete se obratiti pismenim ili usmenim putem.  

Možete se obratiti Pravobraniteljici za osobe s invaliditetom te zatražiti da imate asistenta prilikom posjeta ustanovi. Također, kako navodite da ste osoba koja se kreće pomoću invalidskih kolica pripadate u kategoriju osiguranih osoba kojoj Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje priznaje pravo na njegu u kući osigurane osobe, odnosno u Vašem domu te se u sklopu spomenute njege može obaviti njega i edukacija koja su Vam potrebni.

Ana Marija Pavelić, Pravna klinika u Zagrebu