Imam lagani invaliditet, trudna sam i istječe mi Ugovor o radu

PITANJE: I.K. (23) Ne znam koja su moja prava, a situacija je sljedeća, imam lagani invaliditet (30 posto), zaposlena sam na ugovor o radu na određeno vrijeme. Upravo sam saznala da sam trudna. Vesela vijest.

Ali molim Vas, kakva su moja prava? Ne znam do kada ću moći raditi, što po isteku ugovora?
ODGOVOR
: Draga I.K., Ugovor o radu na određeno vrijeme i ugovor o radu na neodređeno vrijeme dvije su vrste ugovora kojima su zaposlenici izjednačeni u svojim pravima. Razlika jest u tome da ugovor o radu na određeno vrijeme pruža osnovu za različita prava iz radnog odnosa do trenutka ispunjenja roka navedenoga u samom ugovoru. Pitanje trudnoće uređeno je Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 85/08, 11/08, 34/11). Zakon su propisana razna prava: rodiljni dopust, roditeljski dopust, rad s polovicom punoga radnog vremena, rad s polovicom radnog vremena zbog pojačane njege djeteta, stanku za dojenje djeteta, dopust trudne radnice ili dopust radnice koja je rodila ili dopust radnice koja doji dijete, slobodan radni dan za prenatalni pregled, mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta. Za provedbu prava iz ovoga Zakona nadležan je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a prava iz Zakona ostvaruju se temeljem rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Kako biste znali kojim se pravom koristiti obratite se spomenutom zavodu.
Istekom roka navedenog u ugovoru o radu na određeno vrijeme prestaje radni odnos.  Međutim, korisnik rodiljnih i roditeljskih potpora iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama smatra se i osoba koja prema propisima o zapošljavanju ima priznat status nezaposlene osobe (nezaposleni roditelj).

Ana Marija Pavelić, Pravna klinika u Zagrebu