Centar za ženske studije: Natječaj za dodjelu nagrade na temu ženske i rodne problematike

Centar ističe da promiče obrazovanje o ženskoj i rodnoj problematici na interdisciplinarnoj osnovi te potiče istraživanja koja se tiču ženske subjektivnosti, ženske povijesti i kulture te umjetnosti

 

Centar za ženske studije iz Zagreba objavio je i ove godine Natječaj za dodjelu Nagrade za studentski rad na temu ženske i rodne problematike.

Natječaj je otvoren od 15. svibnja do 1. listopada 2016., a pravo natjecanja za Nagradu imaju sve studentice i studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija hrvatskih sveučilišta, svih znanstvenih i umjetničkih područja.

Rad koji se prijavljuje za Nagradu treba se tematski baviti ženskom i/ili rodnom problematikom te treba pokazati adekvatno znanje o sadržajima vezanima uz temu, odgovarajućoj metodologiji i poznavanje stručne literature.

Na Natječaj studentice i studenti prijavljuju radove nastale u akademskoj godini 2015./2016. koje su, kao sastavni dio studentskih obveza, pozitivno ocijenili njihovi nastavnici/e, odnosno mentori/ce na njihovim matičnim fakultetima.

Za Nagradu se prijavljuje znanstveni, stručni ili umjetnički rad koji je nastao u pisanom ili izvedbenom obliku, uključujući seminarski ili završni rad. Ako je riječ o radu u izvedbenom obliku, prijava na Natječaj mora sadržavati osvrt autora/ice rada od najmanje pet kartica u pisanom obliku uz dostavljenu prateću dokumentaciju. Prema opsegu, rad koji se prijavljuje za Nagradu mora imati najmanje 15 kartica.

Za Nagradu se može prijaviti rad nastao kao rezultat rada jedne/jednog, a najviše tri studentice/studenta u suautorstvu, koji nije objavljen ili javno izveden.

Nagrada koja je predmet ovog Natječaja sastoji se od povelje i triju novčanih iznosa. Odluka o dodjeli Nagrade bit će objavljena u studenom 2016. godine na mrežnim stranicama Centra za ženske studije.

Vezano za nominacijski postupak za Nagradu, na Natječaj se prijavljuju studentice i studenti u svoje ime, a prijavnu dokumentaciju čine:

- ispunjen prijavni obrazac

- potvrda mentora/ice rada koji se prijavljuje na Natječaj

- tri primjerka tiskanog rada te rad u elektroničkom obliku za pisane radove, odnosno tri primjerka CD-a za radove u izvedbenom obliku - snimka, fotografije, makete i ostala prikladna dokumentacija, uz obavezan pisani osvrt na pet kartica.

Pisani radovi u elektroničkom obliku šalju se na email adresu: nagrada@zenstud.hr, a prijavni obrazac i obrazac potvrde mentora/ice može se naći na mrežnim stranicama Centra za ženske studije: www.zenstud.hr.

Cjelovitu prijavnu dokumentaciju treba donijeti osobno ili poslati na adresu: Centar za ženske studije, Dolac 8, HR-10000 Zagreb, s naznakom “Za Natječaj” najkasnije do 1. listopada 2016. godine. Prijave poslane nakon toga datuma neće se uzeti u obzir.

Centar za ženske studije ističe da promiče obrazovanje o ženskoj i rodnoj problematici na interdisciplinarnoj osnovi te potiče istraživanja koja se tiču ženske subjektivnosti, ženske povijesti i kulture, umjetnosti, roda/spola, moći i znanja, autoriteta i nasilja, smatrajući ih nužnim dijelom proizvodnje novih kritičkih teorija i znanja unutar svih područja obrazovanja i cjeloživotnoga učenja.

Natječaj je dio programa Centra za ženske studije usmjerenog na poticanje rodno osjetljivog obrazovanja i provedbu politike ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj.

Dodatne informacije možete dobiti na web stranici Centra za ženske studije: www.zenstud.hr.

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti