Djevojka s invaliditetom koja ima teškoće u komunikaciji s okolinom

PITANJE: E. V. (24) Odrasla sam u velikoj obitelji i socijalne vještine su mi se možda zato razvile prirodnim putem.

 

Na fakultetu sam upoznala djevojku s invaliditetom koja je, nakon brojnih pokušaja da započnemo razgovor, danas moja prijateljica. I sama priznaje da ima teškoća s komunikacijom bez obzira na spol, broj osoba i povod druženju. Voljela bih znati mogu li se prijateljičine socijalne vještine razviti s obzirom na dob?

ODGOVOR: Po definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) socijalne vještine su "sposobnosti prilagođivanja i pozitivnog ponašanja koje omogućuju osobama da se uspješno nose sa zahtjevima i izazovima koje pred njih postavlja život svakoga dana“ . Ova definicija se odnosi na veliku grupu psihosocijalnih i međuljudskih vještina koje mogu pomoći da se nosimo sa zahtjevima i izazovima koje pred nas postavlja život, a odnosi se i na vještine koje pomažu psihosocijalni i socijalni razvoj. Obuhvaća donošenje odluka i rješavanje problema, kreativno i kritičko mišljenje, komunikaciju i međuljudske odnose, svijest o sebi, i nošenje s emocijama i uzrocima stresa. 

Svaka osoba bi trebala još u predškolskom uzrastu svladati nekoliko socijalnih vještina: kako se uključiti u grupu, kako se boriti za ono što je pravedno, kako preispitivati autoritete, kako biti dobar glumac, kako biti gubitnik. Tijekom polaženja osnovne škole učimo se i kako prepoznati vlastite osjećaje, upravljati emocijama, staviti svoje potrebe na stranu, kontrolirati impulzivno ponašanje, prevladati konflikte, zauzeti hijerarhijskih položaj u grupi/društvenoj cjelini. Ulaskom u pubertet/adolescenciju ove bi vještine trebale biti duboko ukorijenjene u svakom biću, kako bi mu dale potrebne parametre za uspješan daljnji socijalni život.

Navedene socijalne vještine se uče od rođenja i ovise o roditeljima, okolini, sposobnosti učenja i osobnosti, a opće je poznata činjenica da ne postoji društvo koje provodi sveobuhvatno učenje socijalnih vještina. Stoga je velikom broju osoba uskraćeno veličanstveno znanje potrebno za sretan i ispunjen život.  Socijalne vještine su verbalna i neverbalna komunikacija, a postoji li stvaran interes mogu se razvijati cijeli život.

In Portal