Osoba sam s invaliditetom, trudna i nezaposlena. Imam li neka prava?

PITANJE: K.H. (30) Nemam niti dana radnog staža, ne mogu ni opisati kako teško spajam kraj s krajem, preživjeti svaki mjesec za mene predstavlja umjetnost

Naime, ja sam osoba s invaliditetom. Udala sam se i trudna sam. Molim vas, možete li mi pomoći i dati informaciju koja su moja prava nakon što rodim. Imam li pravo na neku naknadu? Moj suprug je također osoba s invaliditetom i prima invalidsku mirovinu.

ODGOVOR: Poštovana, prema odredbama Zakona o rodiljskim i roditeljskim potporama (NN 85/08, 110/08, 34/11) korisnik rodiljskih i roditeljskih potpora može biti osoba koja prema propisima o zapošljavanju ima priznati status nezaposlene osobe, odnosno nezaposleni roditelj. Također, korisnikAna Marija Pavelić, Pravna klinika u Zagrebu spomenutih potpora jest i roditelj koji je korisnik prava na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad prema propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete prema spomenutom zakonu ostvarujete ukoliko u vrijeme rođenja djeteta ispunjavate sljedeće uvjete: da ste hrvatski državljanin s prebivalištem ili stranac sa stalnim boravkom u RH u neprekinutom trajanju od 12 mjeseci te da ste zdravstveno osigurani prema propisima o obveznom zdravstvenom osigurnju.  Međutim, ukoliko jednokratnu novčanu pomoć želite ostvariti temeljem suprugove invalidske mirovine uvjeti koje morate ispunjavati su: hrvatsko državljanstvo ili da ste stranac sa stalnim boravkom u RH u neprekinutom trajanju od 5 godina te zdravstveno osiguranje po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Ostvarivanje navedenih prava vezano je uz doneseno rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji odlučuje o ovome pitanju na podnošenja zahtjeva.  Spomenutoj ustanovi možete se obratiti kako biste se detaljnije upoznali sa svojim pravima te podnijeli navedeni zahtjev. Zahtjev podnosite ustrojbenoj jedinici Zavoda na čijem području imate prebivalište ili stalni boravak.

Ana Marija Pavelić, Pravna klinika u Zagrebu