Zašto se u Hrvatskoj ne provodi Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom?

PITANJE: Dario T. (45) Kada će se početi poštivati i provoditi Konvencija o pravima osoba s invaliditetom? Govore o nama kao o manjini, a mislim da nas svakim danom ima sve više. Možemo li u EU s konvencijom koju smo donijeli još 2006., a i dalje je ne primjenjujemo?..

...Kako i gdje reagirati, kome se obratiti u vezi svakodnevnih kršenja prava osoba s invaliditetom? Od zapošljavanja, zdravstvene njege, rehabilitacije, školovanja, građevinskih barijera itd.?

ODGOVOR: Dragi Dario T.,Konvencija je dio pravnog poretka Republike Hrvatske te se u skladu s time primjenjuje u istoj mjeri kao što se primjenjuju i drugi propisi. Ipak, u određenim slučajevima čini se da se ne primjenjuje u mjeri koja je potrebna osobama za koje je donesena. Provedba Konvencije ovisna je o njezinim adresatima, a u skladu s time ne mogu Vam odgovoriti kada će se Konvencija početi zaista provoditi.Ana Marija Pavelić

Općenito, za kršenja Vaših prava kao osobe s invaliditetom možete se obratiti Pravobraniteljici za osobe s invaliditetom. Ukoliko se radi o diskriminaciji savjetujem Vas da se obratite spomenutoj pravobraniteljici ili nadležnom sudu. Kako biste se informirali o zdravstvenoj njezi i rehabilitaciji u konkretnoj situaciji upućujem Vas da se javite mjesno nadležnom zavodu za zdravstveno osiguranje ili svome liječniku te da na taj način ostvarite svoje pravo na obaviještenost . Ukoliko se radi o svladavanju određenih barijera, savjetujem Vam da se obratite ustanovi u čijem su posjedu te barijere kako biste se s njom dogovorili oko svladavanja iste. Također, ukoliko ćete imati nekih specificiranih pitanja u vezi prava osoba s invaliditetom molim Vas da nam se ponovno obratite.

Ana Marija Pavelić, Pravna klinika u Zagrebu