Centar za ženske studije: Nagrada za studentski rad na temu ženske i rodne problematike

Za Nagradu se prijavljuje znanstveni, stručni ili umjetnički rad koji je nastao u pisanom ili izvedbenom obliku, uključujući seminarski ili završni rad

 

Centar za ženske studije objavio je Natječaj za dodjelu Nagrade za studentski rad na temu ženske i rodne problematike, koji je otvoren od 1. lipnja do 1. listopada 2017. godine.

“Centar za ženske studije promiče obrazovanje o ženskoj i rodnoj problematici na interdisciplinarnoj osnovi te potiče istraživanja koja se tiču ženske subjektivnosti, ženske povijesti i kulture, umjetnosti, roda/spola, moći i znanja, autoriteta i nasilja, smatrajući ih nužnim dijelom proizvodnje novih kritičkih teorija i znanja unutar svih područja obrazovanja i cjeloživotnoga učenja. Studentice i studenti hrvatskih sveučilišta, Nagrada za studentski rad može biti vaša!”, poručuju iz Centra.

Pravila Natječaja su sljedeća:

Pravo natjecanja za Nagradu imaju sve studentice i studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija hrvatskih sveučilišta, svih znanstvenih i umjetničkih područja.

Na Natječaj studentice i studenti prijavljuju radove nastale u akademskoj godini 2016./2017., koje su, kao sastavni dio studentskih obveza, pozitivno ocijenili njihovi nastavnici/e, odnosno mentori/ce na njihovim matičnim fakultetima.

Za Nagradu se prijavljuje znanstveni, stručni ili umjetnički rad koji je nastao u pisanom ili izvedbenom obliku, uključujući seminarski ili završni rad. Ako je riječ o radu u izvedbenom obliku, prijava na Natječaj mora sadržavati osvrt autora/ice rada od najmanje 5 kartica u pisanom obliku uz dostavljenu prateću dokumentaciju.

Prema opsegu, rad koji se prijavljuje za Nagradu mora imati najmanje 15 kartica.

Rad koji se prijavljuje za Nagradu treba se tematski baviti ženskom ili rodnom

problematikom, pokazati adekvatno znanje o sadržajima vezanima uz temu, odgovarajućoj metodologiji i poznavanje stručne literature.

Za Nagradu se može prijaviti rad nastao kao rezultat rada jedne/jednog, a najviše tri studentice/studenta u suautorstvu, koji nije objavljen ili javno izveden.

Odluka o dodjeli Nagrade bit će objavljena u studenom 2017. godine na mrežnim stranicama Centra za ženske studije.

Nominacijski postupak za Nagradu je sljedeći:

Na Natječaj za Nagradu studentice i studenti prijavljuju se u svoje ime, a prijavnu

dokumentaciju čine:

1. ispunjen prijavni obrazac

2. potvrda mentora/ice rada koji se prijavljuje na Natječaj

3. tri primjerka tiskanog rada te rad u elektroničkom obliku (nagrada@zenstud.hr) za pisane radove, odnosno tri primjerka CD-a za radove u izvedbenom obliku (snimka, fotografije, makete i ostala prikladna dokumentacija, uz obavezan pisani osvrt na pet kartica).

Prijavni obrazac i obrazac potvrde može se naći na mrežnim stranicama Centra za ženske studije: www.zenstud.hr.

Cjelovitu prijavnu dokumentaciju treba donijeti osobno ili poslati na adresu:

Centar za ženske studije, Dolac 8, 10000 Zagreb, s naznakom “Za Natječaj” najkasnije do 1. listopada 2017. godine.

Prijave poslane nakon toga datuma neće se uzeti u obzir.

Natječaj je dio programa Centra za ženske studije usmjerenog na poticanje rodno osjetljivog obrazovanja i provedbu politike ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj.

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti