Centar za ženske studije i HND: Digitalizirana građa Marije Jurić Zagorke

Novinarka i književnica Marija Jurić Zagorka osoba je od iznimne važnosti za žensku povijest i građa koja prati njezin život i rad predstavlja važan doprinos kulturi

 

U okviru projekta Digitalizacija odabrane građe Marije Jurić Zagorke, u suradnji Centra za ženske studije s Hrvatskim novinarskim društvom, stvorena je digitalna zbirka osobnih dokumenata i korespondencije (pisma) Marije Jurić Zagorke (31), zapisnika Hrvatskog novinarskog društva (34) i Zakonske odredbe o novinarima i novinarskom radu kao značajan doprinos za Zagorkinu bibliografiju i biografiju, s naglaskom na njezin angažman u polju socijalnih i radnih prava novinara/ki za koje se svojim članstvom, kao jedna od suosnivačica Hrvatskog novinarskog društva zalagala.

Kako ističu iz Centra, hrvatska novinarka i književnica Marija Jurić Zagorka osoba je od iznimne važnosti za žensku povijest i građa koja prati njezin život i rad predstavlja važan doprinos kulturi, poticajnoj za analizu rađanja moderne popularne kulture usmjerene ženama kao primarnoj publici, u kojoj je Zagorka našla načine za popularizaciju emancipacijskih i feminističkih ideja koje su utjecale na ciljanu publiku i doprinijele modernizacijskim promjenama u položaju žena u prvoj polovici 20. stoljeća, ali i razvoju novinarske profesije.

“Digitaliziranjem zaštićena je građa izložena propadanju te će se omogućiti uspješan nastavak niza istraživačkih i obrazovnih aktivnosti za stručnu i širu domaću i međunarodnu javnost, ali i za popularizaciju novinarskog rada Marije Jurić Zagorke i ženske povijesti kao nepravedno zanemarenog udjela u kulturi Hrvatske”, rečeno je iz Centra.

Digitalizirano i obrađeno digitalizirano gradivo, uz uvod i popis dokumenata te zapisnika na hrvatskom i engleskom jeziku, odnosno Arhivski fond Marije Jurić Zagorke, nalazi se na mrežnoj stranici Memorijalnog stana Marije Jurić Zagorke, www.zagorka.net.

“Zahvaljujemo Hrvatskom novinarskom društvu, Multimedijalnom institutu/Klub MaMa i udruzi Documenta na stručnoj pomoći”, poručuju iz Centra.

Projekt je financiran uz potporu Ministarstva kulture.

Klaudija Klanjčić