Anka Slonjšak: Obljetnica Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Anka Slonjšak, povodom obljetnice, osnovala je Stručni savjet pravobraniteljice za osobe s invaliditetom čiji su članovi osobe raznih profila koji su aktivno uključeni u zalaganje za prava OSI populacije

 

Institucija Pravobranitelja za osobe s invaliditetom osnovana je i započela s radom 1. srpnja 2008. godine.

Povodom te obljetnice pravobraniteljica Anka Slonjšak je osnovala Stručni savjet pravobraniteljice za osobe s invaliditetom čiji su članovi osobe raznih profila koji su aktivno uključeni u zalaganje za prava osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Savjet se sastoji od 15 članova i 15 njihovih zamjena.

Članovi Savjeta imenovani su na prijedlog pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na vrijeme od šest mjeseci na temelju dosadašnje suradnje na oblikovanju prijedloga izmjena propisa i drugih inicijativa na području zaštite prava osoba s invaliditetom. Osnivački sastanak Stručnog savjeta pravobraniteljice za osobe s invaliditetom održan je u Hrvatskom saboru 4. srpnja 2017. godine. Gosti na tom sastanku bili su i predstavnici saveza osoba s invaliditetom i saborska zastupnica Ljubica Lukačić.

Na sastanku su izloženi plan i program rada Stručnog savjeta za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. koji se sastoji od šest točaka:

Praćenje i promicanje Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i nacionalnih strateških dokumenata. Razmatranje pitanja od značaja za osobe s invaliditetom. Predlaganje mjera za promicanje prava i unaprjeđenje položaja osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Suradnja s institucijama i tijelima u cilju poboljšanja, zaštite, uključenosti i društvene angažiranosti osoba s invaliditetom. Savjetovanje pravobraniteljice za osobe s invaliditetom o pitanjima važnim za pojedinu vrstu invaliditeta u svrhu definiranja javnih politika, otklanjanja nejednakosti te izmjene zakona, pravilnika i drugih akata. Druga pitanja koja su važna za zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom.

Anka Slonjšak predstavila je plan rada pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u promotivnim aktivnostima i praćenju provedbe zakona, strategija i međunarodnih dokumenata u RH za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. 
Sastanci Stručnog savjeta održavat će se svaka dva mjeseca, a po potrebi i ranije, i u užem ili proširenom sastavu, ovisno o temi.

Izvor: POSI

 

Povezane vijesti