Kao žena s invaliditetom nisam uspjela u ljubavi, no željela bih postati majka

PITANJE: E. U. (30) Kao žena koju cijeli život prate pogledi sažaljenja izazvani invaliditetom koji sam odavno prihvatila, nikada nisam imala ljubavnu vezu.

 

Veoma volim svoje nećake, djecu prijatelja i poznanika, no voljela bih i sama biti majka. Vjerujem da mogu pružati dovoljno potrebne ljubavi, a roditelji, koji su se uvijek trudili da što više ulažem u svoje obrazovanje, pomogli su mi da danas imam i dobro plaćen posao. Možete li mi odgovoriti koje korake trebam poduzeti na putu do posvajanja djeteta?

ODGOVOR: U sustavu socijalne skrbi posvojenju se pridaje osobit značaj, kao posebnom obliku obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, kojem je svrha i cilj svakom djetetu pružiti dom pun ljubavi, sigurnosti i prihvaćanja. Posvojenje se zasniva u skladu s dobrobiti djeteta, a u postupku zasnivanja posvojenja procjenjuju se osobine posvojitelja u odnosu na dobrobit djeteta.

Zasnivanjem posvojenja stvara se trajni odnos roditelja i djeteta, a posvojitelji stječu pravo na roditeljsku skrb. Posvojenje se može zasnovati do djetetove osamnaeste godine života.
Posvojenje je regulirano Obiteljskim zakonom (Narodne novine 103/2015), Pravilnikom o elementima koji se odnose na podobnost i prikladnost za posvojenje, sadržaju stručnog mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje, metodama utvrđivanja podobnosti i prikladnosti, sadržaju izvješća o djetetu, vođenju registra o potencijalnim posvojiteljima  te načinu vođenja registra o posvojenjima (Narodne novine 106/2014), Pravilnikom o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju te sadržaju izvješća o prilagodbi djeteta u posvojiteljskoj obitelji (Narodne novine 109/14) i Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije civilnog društva za provođenje programa stručne pripreme za posvojenje, obveznom sadržaju i načinu provedbe programa stručne pripreme potencijalnih posvojitelja te uvjetima stručne osposobljenosti radnika kao i načinu vođenja dokumentacije u svezi s provedbom stručne pripreme potencijalnih posvojitelja (Narodne novine 106/2014).
Posvojitelj može biti osoba u dobi od najmanje dvadeset i jedne godine, koja je od posvojenika starija najmanje osamnaest godina. Ako postoje osobito opravdani razlozi, posvojitelj može biti i osoba mlađa od dvadeset i jednu godinu, ukoliko je starija od posvojenika najmanje osamnaest godina.
Postupak posvojenja vode centri za socijalnu skrb. Obratite se prema mjestu stanovanja u Centar gdje ćete dobiti potrebne informacije.

In Portal