Kako spriječiti diskriminaciju na poslu

Pitanje: N.O.(22) Zaposlila sam se zahvaljujući Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz podršku iz ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Nažalost stanje na poslu je svakim danom sve gore. Javljam se s nadom da me možete savjetovati kako se obratiti pravobraniteljici za ravnopravnost spolova?

 

Naime, imam problema sa nadređenima koji su svi muškarci i veoma neugodni po pitanju ponašanja. Često me verbalno vrijeđaju svojim dvosmislenim izjavama, a komentari o seksualnosti osoba s invaliditetom su neopisivi. Mislim da ima puno elemenata uznemiravanja na poslu i možda će mi pravobraniteljica moći pomoći. Hvala na odgovoru.

 

Odgovor: Prema članku 4. Zakona o radu, pod uznemiravanjem smatra se svako neželjeno ponašanje uzrokovano nekim od temelja diskriminacije koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva radnika, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. Spolno uznemiravanje je pak svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva radnika, koje uzrokuje strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. 

Spolno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili fizičko neželjeno ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobi, koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. Tko spolno uznemirava drugu osobu kojoj je nadređen ili koja se prema njemu nalazi u odnosu zavisnosti ili koja je posebno ranjiva zbog dobi, bolesti, invaliditeta, ovisnosti, trudnoće, teške tjelesne ili duševne smetnje, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

Kontakt pravobraniteljice za ravnopravnost spolova: Preobraženska 4/1; 10000 Zagreb; tel: (0)1 48 48 100; fax: (0)1 48 44 600; e-mail: ravnopravnost@prs.hr; http://www.prs.hr Radno vrijeme ureda: 8:30 - 16:30
Primanje stranaka: 9:00 - 14:00 (uz prethodnu najavu telefonom)
Pauza: 12:00 - 12:30. Posebne postupovne odredbe: Članak 10.

 ( 1) Uredovno vrijeme za primanje građana ili njihovih punomoćnika (u daljnjem tekstu: stranke) utvrditi će se odlukom koju donosi pravobranitelj/ica.

( 2) Trudnice, osobe s invaliditetom, branitelji, djeca te stranke s prebivalištem ili boravištem izvan Zagreba, koji dođu izvan vremena utvrđenog odlukom iz stavka 1. ovoga članka primiti će se bez obzira na uredovno vrijeme utvrđeno za prijam stranaka. Na isti način će se postupiti i u hitnim, kao i u drugim opravdanim slučajevima kada postupanje ne trpi odgodu radi zaštite prava određenih Zakonom.

 

In-Portal