Nada za oboljele: Znanstvenici otkrili novi gen povezan s migrenama

Stresori su pokazali da se aktiviranjem migrene poremećuje ritmičnost tijela, a svi postojeći dokazi ostavili su pitanje istraživačima mogu li cirkadijski geni također imati ulogu u razvoju migrene

 

Znanstvenici su u Mađarskoj proveli istraživanje u kojem su ustvrdili kako osobe s inačicom CLOCK gena za regulaciju tzv. unutarnjeg sata organizma imaju 20 posto veći rizik za migrene povezane sa stresom.

Nova istraživanja ukazuju da financijske brige mogu uzrokovati migrene kod ljudi koji imaju dvije specifične varijacije u genu koji regulira naš biološki sat.

Naš takozvani biološki sat je kolektivno ime koje se daje nizu interaktivnih molekula koje reguliraju naš ciklus spavanja i promjene tjelesnih i biheviorističkih promjena.

Nova istraživanja ispituju povezanost ovog sata - koji je također reguliran genetski i rizik od razvoja migrene.

Prvi autor ove studije je Daniel Baksa sa Sveučilišta Semmelweis u Budimpešti, a nalaz je nedavno predstavljen na ENCP kongresu, održanom u Parizu, Francuska.

Kao što autor objašnjava, njegovo je istraživanje potaknuto prethodnim istraživanjima koja sugeriraju da osobe s poremećajima raspoloženja često imaju simptome koji signaliziraju poremećaj njihovog cirkadijanskog ritma.

Osim toga, druge studije na koje upućuju autor ukazuju na vezu između poremećaja raspoloženja i određenih varijacija u genima povezanim s cirkadijanskim ritmom, kao i na genetsku vezu između poremećaja raspoloženja i migrene.

Stresori su pokazali da se aktiviranjem migrene poremećuje ritmičnost tijela, a svi postojeći dokazi ostavili su pitanje istraživačima mogu li cirkadijski geni također imati ulogu u razvoju migrene.

Anita Blažinović