Intervju, Maria Tomić Preiner: Djeca s teškoćama u razvoju kao zagovaratelji svojih prava

Kao roditelji djeteta s teškoćama u razvoju zasigurno se ponekad zapitate hoće li ono dobiti priliku ostvariti sva svoja prava, te hoće li se ono unatoč poteškoćama koje život s invaliditetom nosi moći i znati za njih izboriti. Maria Tomić Preiner,  i sama osoba s invaliditetom, često si je prilikom odrastanja postavljala ista ili slična pitanja. Iz tog je razloga postala psihologinja i socijalna radnica sa željom da pomaže djeci s teškoćama u razvoju.  U organizaciji Centra za razvoj vrijednosti provodi radionice 'Djeca s teškoćama kao zagovaratelji svojih prava'.

 

Što Vas je navelo da pokrenete projekt 'Djeca s teškoćama kao zagovaratelji svojih prava'?

- Često u medijima možemo čuti priče o poštivanju ili ne poštivanju prava djece s teškoćama u razvoju i/ili osoba s invaliditetom dok nažalost rijetko vidimo da se mi sami borim za ista. Za dječja prava u ovom slučaju najčešće se bore njihovi roditelji ili članovi njihovih obitelji, a kao zagovaratelji prava odraslih osoba s invaliditetom istupaju predstavnici različitih udruga. Napominjem da su prava djece s teškoćama u razvoju te osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj utvrđena kako međunarodnim tako i domaćim dokumentima. Od domaćih dokumenata najznačajniji je Ustav Republike Hrvatske, čijim se odrednicama naglašava potreba posebne skrbi o osobama s invaliditetom i njihovog uključivanja u društveni život. Slijedeći osnovno načelo Ustava Republike Hrvatske o posebnoj zaštiti osoba s invaliditetom, brojnim propisima razrađene su pojedine odredbe Ustava o zaštiti osoba s invaliditetom odnosno o njihovim pravima. Najznačajniji propisi su Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2016. do 2020. godine, Nacionalni plan za prava i interese djece od 2014.-2017. godine, kao i Zakon o suzbijanju diskriminacije. Od međunarodnih dokumenata utvrđenih u Republici Hrvatskoj najznačajniji su Akcijski plan Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom: poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Europi 2006. – 2015., Konvencija o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda i njezin Fakultativni protokol te Konvencija o pravima djeteta. Navedeni dokumenti djeci s teškoćama u razvoju, kao i osobama s invaliditetom, s jedne strane jamče a s druge strane obvezuju državu na ostvarivanje temeljnih ljudskih prava osoba s invaliditetom kao što su: dostojanstvo, jednakost pred zakonom, nediskriminacija, pravo na život, osobna sloboda i sigurnost, sloboda mišljenja i izražavanja te pristup informacijama, poštivanje privatnosti, doma i obitelji, pravo na obrazovanje, zdravstvena zaštita, rad i zapošljavanje. Propisi se zasnivaju na osnovnim principima od kojih su neki sljedeći: poštivanje digniteta i prava na izbor, neovisnost i kontrola vlastitog života; nediskriminacija; puno sudjelovanje u društvu; poštivanje različitosti i prihvaćanje osoba s invaliditetom kao dijela ljudske različitosti; jednake mogućnosti; pristupačnost; poštivanje razvojnih mogućnosti djece s teškoćama u razvoju i poštivanje njihova prava da štite svoj identitet.

Pokrenula sam projekt 'Djeca s teškoćama kao zagovaratelji svojih prava' u sklopu moje udruge Centar za razvoj vrijednosti nošena mišlju ne bi li se mi svi trebali znati izboriti za svoja prava još od najranijeg djetinjstva.

Što će djeca s teškoćama dobiti ovim projektom?

- Cilj projekta je s jedne strane kroz igru upoznati djecu s Konvencijom o pravima djeteta, a zatim razvijati njihove vještine lobiranja i socijalne vještine. Osim toga naglasak stavljamo na aktivnu primjenu naučenog.  Naime djeca će kroz aktivnosti 'Pomogni mi da zajedno pokrenemo promjene' zajedno sa voditeljicom razrađivati prijedloge kojima žele bolje ostvariti neko svoje pravo. Nakon toga djeca će iste moći predstaviti predstavnicima nadležnih institucija koji se izravno ili ne izravno bave zaštitom prava djece s teškoćama. Nadamo se da na ovakav način zajedno s djecom i njihovim roditeljima možemo pokrenuti inicijative koje će doprinijeti tome da i djeca s teškoćama u razvoju u potpunosti uživaju u svome djetinjstvu. Smatram kako je senzibilizacija i edukacija o ljudskim pravima djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom potrebna od najranije dobi. Vjerujemo da djeca u tijeku svog djetinjstva i školovanja trebaju upoznavati svoje vršnjake s teškoćama u razvoju kao i druge osobe s invaliditetom, prava koja one imaju, njihove potrebe i specifične probleme s kojima se suočavaju, načine pristupanja i komuniciranja s njima, iskustva koja imaju, prepreke na koje nailaze, načine rješavanja tih prepreka te rezultate koje mogu postići u životu.

Koje ciljeve planirate ostvariti projektom?

- Cilj ovog projekta je upravo senzibilizirati i educirati djecu predškolske i mlađe školske dobi o ljudskim pravima svojih vršnjaka s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, o sprječavanju kršenja tih prava, o specifičnim potrebama koje imaju osobe s invaliditetom te o načinima pristupanja i komunikacije s njima. Uz razvoj tolerancije prema različitostima i poštivanja prava, težimo i unaprjeđenju kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom jer se ovakvim pristupom mijenja i pristup prema njima te im se omogućuje aktivno uključivanje u društvenu zajednicu. U svakodnevnom životu smo vrlo često svjedoci kako su ljudi, a pogotovo djeca, zbunjeni u susretu s osobama s invaliditetom te često ne znaju na koji način započeti razgovor s njima a kamoli im pristupiti.

Ove radionice pomoći će djeci da imaju  bolje razvijene socijalne vještine i vještine zagovaranja što će utjecati na njihov odnos s vršnjacima, profesorima, obitelji i drugim osobama iz njihove okoline koji mogu utjecati na njihova prava. Oni će također lakše znati reći što im je prihvatljivo a što nije. Zahvaljujući poboljšanju njihovih komunikacijskih vještina lakše će uspostaviti odnos s njima te će biti sigurniji u razgovoru s njima. Djeca će povećati svoje samopoštovanje i samopouzdanje, odnosno imati će razvijen osjećaj vlastite vrijednosti i razviti će vještine koje će im pomoći da u budućnosti samostalno iniciraju promjene koje mogu doprinijeti boljem poštivanju njihovih prava. Osim navedenog razvojem njihovih socijalnih vještina oni će biti samostalniji, snalažljiviji u problemskim i stresnim situacijama.

Osim navedenog ovim projektom dugoročno omogućujemo djeci da aktivno razmišljaju o svemu onome što bi htjeli promijeniti kako bi uspješnije zadovoljavali svoj potrebe. Zahvaljujući usvojenim znanjima i razvijenim vještinama djeca s teškoćama znati će da ako neko ne poštuje njihova prava da o da o tome mogu otvoreno govoriti i zatražiti pomoć od nadležnih institucija, Na ovakav način kod djece s teškoćama u razvoju razvijamo kako samosvijest tako i osjećaj vlastite odgovornosti za bolju budućnost.

Gdje i kome se mogu javiti zainteresirani za sudjelovanje u radionicama?

- Roditelji koji bi voljeli uključiti djecu u ciklusu radionica „Djeca uče ostvariti svoja prava“ mogu se javiti na e-mail: mariatomic2000@yahoo.com ili mobitel 091 516 0489. Radionice se održavaju u Zagrebu. Besplatne su i financirane od strane Ministarstva demografije, socijalne politike i mladih. Radionice je moguće organizirati i provesti i  na području županija  središnje Hrvatske, a u ljetnim mjesecima i na području splitsko-dalmatinske županije. Naime, ako bi ste željeli da radionice provodimo u Vašem gradu, rado ćemo Vas posjetiti i održati iste.

Razgovarala: Božica Ravlić

 

Povezane vijesti