Projekt ΜENS: Spajanje sporta i tjelesne aktivnosti s mentalnim zdravljem

"Glavni cilj Projekta MENS naglašava ključno značenje povezanosti klasičnoga tjelesnog vježbanja i športa za prevenciju, liječenje i rehabilitaciju u području mentalnog zdravlja", ističu iz SSOI Rijeka

 

"Život je poput bicikla. Kako bi zadržali ravnotežu, morate se kretati", misao je Alberta Einsteina, koji kombinira u jednoj rečenici zakone fizike sa životnim stavom.

Kako stoji u priopćenju Športskog saveza osoba s invaliditetom Grada Rijeke, ovo je još jedan izvor inspiracije za holistički pristup mentalnoga zdravlja kroz aktivan život, kroz korištenje pozitivnog efekta koji sport i druge tjelesne vježbe imaju na naše svakodnevno raspoloženje i mentalnu ravnotežu.

Cilj je uspostaviti petomjesečnu europsku kampanju Life is like a bike/Život je poput bicikla, u trajanju od veljače do lipnja 2018., koja će se održati paralelno u dvanaest europskih zemalja, kao glavni cilj europskog Projekta MENS koji sufinancira Europska komisija u sklopu Erasmus+ programa.

MENS projekt se provodi uz sudjelovanje 17 organizacija iz dvanaest zemalja članica EU, aktivnih u području mentalnog zdravlja i/ili sportskog i tjelesnog vježbanja.

"Glavni cilj Projekta MENS naglašava ključno značenje povezanosti klasičnoga tjelesnog vježbanja i športa za prevenciju, liječenje i rehabilitaciju u području mentalnog zdravlja", ističu iz Saveza.

Vodeći partner Projekta je EDRA K.S.D.E.O. (www.edra-coop.gr) iz Grčke, dok je partner iz Hrvatske Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke (www.ssoi-rijeka.hr).

 

"Kampanja Život je kao bicikl temelji se na rezultatima europske ankete među organizacijama i pojedincima o njihovom iskustvu i njihovom mišljenju o doprinosu tjelesnog vježbanja i sporta na mentalno zdravlje kroz posebno dizajniran upitnik za sportske organizacije, pružatelje mentalno-zdravstvenih  usluga (primatelja njihovih usluga ili stručnjaka) te opću populaciju. Istraživanje je trajalo dva mjeseca, a izvršeno je na 2.656 sudionika iz dvanaest europskih zemalja. Na temelju podataka ankete, javlja se pozitivan stav prema povezanosti između sporta/ vježbe i mentalnog zdravlja, ali i nedostatka motivacije i dubinskog znanja. Dakle, Life is like a bike/Život je kao bicikl kampanja poprima informativan, ali i poticajan karakter doprinosa valjanih podataka o onima koji još nisu primijenili aktivan život, kao jasnu potvrdu za one koji su usvojili aktivno dnevnu rutinu, ali i kao daljnje pojačanje postojećih inicijativa. Držite ravnotežu, nastavite dalje. Život je poput bicikla!", poručuju iz Saveza.

Više o svemu može se vidjeti na www.mensproject.eu, kao i na videu: https://www.youtube.com/watch?v=QNlvrZxvcCc.

Klaudija Klanjčić