Istraživanje: Kako ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu ima osoba s težim invaliditetom, osoba s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju te slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja nije osposobljena za samostalan život i rad

 

Budući da se redakciji In Portala javilo dosta čitatelja zbog neuspjelih pokušaja u vezi ostvarivanja prava na doplatak za pomoć i njegu, istražili smo tko i u kojim slučajevima može ostvariti rečeno pravo.

Kako je istaknuto na Središnjem državnom portalu, iznos doplatka za pomoć i njegu se može priznati u punom - 600 kuna ili smanjenom iznosu - 420 kuna, i to od 1. travnja 2018. godine.

Objašnjeno je da se pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama, uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

Međutim, pravo na doplatak za pomoć i njegu se ne priznaje:

- osobi koja ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju;

- osobi koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu;

- osobi koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti;

- ako prosječni mjesečni prihod samca prelazi iznos od 1250 kuna (250 posto osnovice), odnosno ako prosječni mjesečni prihod članova kućanstva prelazi iznos od 1000 kuna (200 posto osnovice) u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti;

- osobi koja doplatak za pomoć i njegu može ostvariti po posebnom propisu;

- osobi kojoj je priznato pravo na osobnu invalidninu po Zakonu o socijalnoj skrbi ili na temelju drugih propisa;

- osobi kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi, odnosno organizirano stanovanje sukladno odredbama ovoga Zakona ili drugim propisima;

- djetetu čiji roditelj koristi rodiljni ili roditeljski dopust ili mirovanje radnog odnosa do treće godine života tog djeteta po posebnim propisima.

Iznos doplatka za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Doplatak za pomoć i njegu iznosi u punom iznosu 600 kuna - 120 posto osnovice, a u smanjenom iznosu 420 kuna - 84 posto osnovice, oboje od 1. travnja 2018. godine.

Obraćamo pozornost na iznimke. Naime, pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu, neovisno o vlasništvu stana, kuće, poslovnog prostora i visini prosječnog mjesečnog prihoda ima:

- osoba s težim invaliditetom;

- osoba s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju;

- slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja nije osposobljena za samostalan život i rad.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu, neovisno o vlasništvu stana, kuće, poslovnog prostora i visini prosječnog mjesečnog prihoda ima:

- slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja je osposobljena za samostalan život i rad;

- osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu može ostvariti i dijete za koje roditelj koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta s težim smetnjama u razvoju po posebnim propisima, pod uvjetom da ispunjava uvjete propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

Istaknuto je da se korisniku prava na doplatak za pomoć i njegu iznimno može priznati i usluga pomoći u kući u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba, a koje mu ne mogu pružiti članovi obitelji.

Da bi potencijalni korisnik ostvario prava, mora podnijeti zahtjev nadležnom centru za socijalnu skrb: "Osobu se upućuje na vještačenje u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Pravo se ostvaruje temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb prema prebivalištu korisnika. Pravo se priznaje s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti."

Adrese i telefonske brojeve centara za socijalnu skrb mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku: mdomsp.gov.hr/adresar-ustanova/1673.

Postoji i mirovanje prava. Naime, za vrijeme koje korisnik provodi u zdravstvenoj ili drugoj ustanovi dulje od 15 dana, njegovo pravo na doplatak za pomoć i njegu miruje. Centar za socijalnu skrb rješenjem o mirovanju prava na doplatak za pomoć i njegu obustavlja njegovu isplatu te donosi rješenje o prestanku mirovanja prava na doplatak za pomoć i njegu i nastavku njegove isplate s danom prestanka okolnosti zbog kojih je pravo mirovalo.

Dodatne informacije mogu se pronaći u Zakonu o socijalnoj skrbi.

Vezano za ostvarivanje ovog prava, svoje iskustvo još je u svibnju ove godine iznijela jedan onkološki bolesnik, što je izazvalo veliki odjek na društvenim mrežama: "Žalosno je da nikad nitko do sada - od doktora, patronažnih sestara, medicinskih sestara - nije spomenuo da onkološki i hematološki bolesnik ima pravo na financijsku pomoć. Ovdje spadaju i hematološki bolesnici kojima je izvršena transplatacija matičnih stanica, kao i oni koji su u postupku iste. Dakle, svi onkološki bolesnici i hematološki bolesnici imaju pravo na doplatak u iznosu od 600 kuna mjesečno, neovisno o iznosu mirovine, plaće, vlasništvu nekretnine i sl. Oni koji su prošli u obitelji takvo iskustvo znaju koliko je svaka kuna važna, jer čovjek u toj situaciji traži najbolji mogući način da si pomogne, da si olakša bol, pa se kupuju razni lijekovi, nadomjesci, vitamini, razni čajevi i drugi pripravci. Žalosno je da neki ljudi nikada ne saznaju za tu mogućnost. Informacija je potvrđena od djelatnice Centra za socijalnu skrb. Dakle, svi onkološki i hematološki bolesnici imaju pravo na 600 kuna mjesečno, potrebno je ispuniti obrazac i predati ga u Centar za socijalnu skrb, uz obrazac se treba priložiti par dokumenata, kad komisija odobri, može se dobiti ta naknada. Nažalost, ne može retrogradno, znači od kad se preda zahtjev."

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti