URIHO: Obavijest poslodavcima o kvotnom zapošljavanju osoba s invaliditetom i ispunjavanju zamjenske kvote

Poslodavci zaključenjem Ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote imaju mogućnost uz ispunjenje obveze kvotnog zapošljavanja, nabaviti robe ili usluge zaštitnih radionica u isnosu od  najmanje 30 posto minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote

 

Obveznici kvotnog zapošljavanja su poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika osim predstavništava stranih osoba, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, integrativnih i zaštitnih radionica te novoosnovanih poslodavaca u vremenu uvođenja u rad. Navedeni poslodavci dužni su na primjerenom radnom mjestu, u primjerenim radnim uvjetima zaposliti osobe s invaliditetom i to u visini od 3 posto u odnosu na ukupan broj zaposlenih na temelju kojih se utvrđuje kvota, neovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja.
Obveznik kvotnog zapošljavanja koji ne ispuni kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili na zamjenski način, dužan je mjesečno, prilikom obračuna plaća, obračunati i uplatiti novčanu naknadu u iznosu od 30 posto minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti kako bi ispunio propisanu kvotu.
Poslodavci obveznici kvotnog zapošljavanja koji ne  mogu ispuniti zakonsku obvezu i zaposliti propisani broj osoba s invaliditetom mogu svoju obvezu ispuniti zamjenskom kvotom tako da:
- zaključe jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava,
- zaključe jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom,
-prime na obavljanje prakse, učenike s teškoćama u razvoju ili studente s invaliditetom, s time da se 1 praktikant priznaje kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom,
- prime na obavljanje prakse rehabilitacije u sklopu profesionalne rehabilitacije koju provodi centar za profesionalnu rehabilitaciju, s time da se 1 rehabilitant priznaje kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom,
- sklope jedan ili više ugovora o djelu sa studentom s invaliditetom koji ima status redovitog studenta,
- prime na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa osobe s invaliditetom, s time da se 1 takva osoba priznaje kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom,
- daju jednu ili više stipendija za redovno obrazovanje osobama s invaliditetom.
Što se tiče mogućnosti sklapanja ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjavanja zamjenske kvote s nekom zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom, zakonodavac je predvidio mogućnost ispunjenja zamjenske kvote ugovaranjem poslovne suradnje sa zaštitnom radionicom, u kojoj više od polovice zaposlenih čine osobe s invaliditetom, sukladno članku 6. Pravilnika.. Ugovor se može zaključiti na rok od 1 do 12 mjeseci. Sukladno Pravilniku, ukupna vrijednost Ugovora mora iznositi najmanje 30 posto minimalne mjesečne plaće (3.439,80 kn. = minimalna bruto plaća, čl. 1. Uredbe o visini minimalne plaće, NN 122/2017) svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, najmanje 30 posto minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote. 
To bi na primjeru izgledalo ovako: Ako je poslodavac (naručitelj) u obvezi zaposliti jednu osobu s invaliditetom, mjesečni iznos Ugovora iznosi najmanje 1.031,94 kn bez PDV-a, što je jednako iznosu novčane naknade zbog neispunjenja kvote tzv. kaznenom doprinosu/penalu kojeg plaća poslodavac koji ne ispunjava propisanu kvotu zaposlenih osoba s invaliditetom sukladno čl. 14. Pravilnika. 
Ustanova URIHO, prva i najveća zaštitna radionica u Republici Hrvatskoj obavještava poslodavce da  zaključenjem Ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote, poslodavac ima mogućnost uz ispunjenje obveze kvotnog zapošljavanja, nabaviti robe ili usluge iz proizvodnog asortimana spomenute zaštitne radionice. Tako ćete sačuvati radna mjesta URIHO- vim zaposlenicima.
Anita Blažinović

 

Povezane vijesti