Poticaji za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom

PITANJE: S. G. (21) Do nedavno nisam razmišljala o zapošljavanju, jer su mi svi tupili kako to nije pametno. Time bih izgubila invalidninu, ali novim zakonom je ne gubim i želim raditi bilo koji posao bez obzira na svoju struku. 


Recite mi kako ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju kao osoba s invaliditetom? Otvoren je natječaj za mjesto u državnoj službi, pa mi recite, ako ne uvaže moje pravo prednosti, što mogu poduzeti? Koji su poticaji za poslodavce koji zapošljavaju nas osobe s invaliditetom?
ODGOVOR:
Poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, kao i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju mogu ostvariti niz poticaja koje osigurava Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Poticaji pri zapošljavanju uključuju sljedeće mjere: subvenciju plaće, sufinanciranje troškova obrazovanja, sufinanciranje troškova prilagodbe mjesta rada, sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada, naknadu u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinosa za zapošljavanje i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu, sufinanciranje troškova stručne podrške, posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom, potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom.
Više o poticajima za zapošljavanje osoba s invaliditetom pročitajte na stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom www.zosi.hr  . 
Svi poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika obveznici su kvote, odnosno zapošljavanja određenog broja osoba s invaliditetom. Broj osoba s invaliditetom koje je poslodavac dužan zaposliti izračunava se po stopi od tri posto od ukupnog broja zaposlenih.
Poslodavci mogu kvotu ispuniti i na zamjenski način: primanjem na praksu učenika s teškoćama u razvoju ili studenata s invaliditetom, primanjem na praksu rehabilitanata u sklopu profesionalne rehabilitacije, sklapanjem ugovora o djelu sa studentom s invaliditetom, primanjem osoba s invaliditetom na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava, sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnim i integrativnim radionicama, kao i s trgovačkim društvima, zadrugama i udrugama u kojima više od polovice radnika čine osobe s invaliditetom, stipendiranjem redovnog školovanja osoba s invaliditetom. 
Poslodavci koji ne ispune kvotu niti zapošljavanjem osoba s invaliditetom niti na zamjenski način, u obvezi su plaćati novčanu naknadu. Novčana naknada iznosi 30 posto minimalne plaće, mjesečno, za svaku osobu s invaliditetom koju je poslodavac bio dužan zaposliti.
Osoba koja ima pravo prednosti kod prijema u državnu službu prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osoba koja ne bude primljena u državno tijelo, ukoliko smatra da joj je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju, da bi ostvarila navedeno pravo može izjaviti žalbu protiv rješenja o prijemu, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.
Žalba se podnosi tijelu koje je raspisalo natječaj, a o žalbi odlučuje Odbor za državnu službu. Odbor za državnu službu neovisno je tijelo za rješavanje žalbi sa sjedištem pri Ministarstvu uprave.

In Portal

 

Povezane vijesti