Pravo na subvenciju za električnu energiju za osobe s invaliditetom

PITANJE: N. P. (37) Suprug i ja živimo sa sinom koji prima osobnu invalidninu i na toj osnovi imam pravo na subvenciju 200 kuna mjesečno za električnu energiju. 


Računi su nam puno veći, posebno u zimskom periodu. Primamo i zajamčenu minimalnu naknadu po kojoj bi isto trebali imati pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata. Zanima me imamo li pravo podnijeti još jedan zahtjev i gdje se on podnosi? 
ODGOVOR:
Naknada za ugroženog kupca energenata predstavlja pravo na subvenciju troškova električne energije ugroženim kupcima. Status ugroženog kupca energenta može imati krajnji kupac na umreženom sustavu iz kategorije kućanstva koji se opskrbljuje kroz obveznu javnu uslugu u okviru univerzalne usluge i/ili obveznu javnu uslugu opskrbe plinom i/ili uslugu opskrbe toplinskom energijom pod uvjetom da je: korisnik zajamčene minimalne naknade, član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade, korisnik osobne invalidnine, živi u kućanstvu s korisnikom osobne invalidnine. 
Korisniku prava na osobnu invalidninu koji je istovremeno i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili prava na pomoć za uzdržavanje može biti priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata samo po jednoj osnovi. 
Ako u kućanstvu koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu živi i član koji je korisnik prava na osobnu invalidninu, kućanstvo može ostvariti pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata samo po jednoj osnovi.
Nadležni centri za socijalnu skrb putem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrb dostavljaju u elektronskom obliku svakog prvog dana u mjesecu Financijskoj agenciji podatke o korisnicima koji su na taj dan, na temelju rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb evidentirani kao korisnici prava na naknadu za ugroženog kupca. Nakon toga Financijska agencija uplaćuje korisniku iznos do 200 kuna za podmirenje utrošene električne energije. Iznos naknade za ugroženog kupca energenata iznosi do najviše 200 kuna mjesečno.
In Portal