Subvencionirani stambeni krediti za osobe s invaliditetom

PITANJE: N. O. (34) Supruga i ja već godinama živimo kao podstanari. Oboje smo zaposleni, a supruga ima tjelesni invaliditet. 


Nadali smo se da ćemo dobiti gradski stan, no shvatili smo da to nećemo dočekati. Možete li nam odgovoriti što je sa subvencioniranjem stambenih kredita? Koji su uvjeti i primaju li se još prijave?
ODGOVOR:
Od 3. rujna 2018. mladi se ponovo mogu prijaviti za subvencionirane stambene kredite, mjeru pomoći Republike Hrvatske kojom se hrvatskim državljanima olakšava stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita u prvih pet godina otplate kredita. Uvjeti subvencioniranja uređeni su Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita ("Narodne novine" broj 65/17 i 61/18) i Naputkom o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita ("Narodne novine" broj 76/17).  Izmjenama Zakona koje su donesene 29. lipnja 2018. godine omogućeno je daljnje subvencioniranje stambenih kredita za mlade, svake kalendarske godine do 31. prosinca 2020. godine, odnosno natječaji će se za građane, osim 2018., raspisati i 2019. i 2020. godine. 

Uvjeti subvencioniranja: Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita mogu podnijeti građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija (banka), koji nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500 eura po metru kvadratnom u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita i čiji rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina. Cijena od 1.500 eura po metru kvadratnom, odnosno ukupni iznos kredita od 100.000 eura mogu biti i veći ali se u tom slučaju razlika ne subvencionira.
Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje odnosno gradi i kreće se od 30 do 51 posto. Sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti koja je dostupna na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_132_3022.html.
In Portal