Ima li zaposlena osoba s invaliditetom pravo i na invalidninu?

PITANJE: S. Z. (26) Osoba sam s invaliditetom i zaposlen. Po novom zakonu mislim da imam pravo na primanje invalidnine, pa sam Centru za socijalnu skrb podnio zahtjev za rješavanjem tog pitanja. 


Zahtjev mi je odbijen i želim se žaliti na to rješenje. Ne znam mogu li žalbu uputiti još kojem tijelu, osim Centra koji mi je izdao to rješenje? Također sam jako razočaran i nezadovoljan ponašanjem socijalne radnice koja vodi moj predmet. Kome se mogu obratiti i požaliti na njezin neprofesionalan odnos prema meni?
ODGOVOR:
Centar za socijalnu skrb je javna ustanova koja o pravima iz socijalne skrbi rješava u prvom stupnju postupajući po odredbama Zakona o socijalnoj skrbi. Na temelju zahtjeva stranke ili pokrenutog postupka po službenoj dužnosti, centar za socijalnu skrb provodi ispitni postupak te donosi rješenje kojim se pojedino pravo priznaje odnosno rješenje kojim se ono ne priznaje. 
U slučaju nezadovoljstva rješenjem centra za socijalnu skrb može se izjaviti žalba Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Žalba na rješenje centra za socijalnu skrb ne odgađa izvršenje rješenja. 
Korisnik prava u sustavu socijalne skrbi koji nije zadovoljan pruženom uslugom ili postupkom osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi može podnijeti pritužbu ravnatelju centra za socijalnu skrb ili drugoj odgovornoj osobi. 
Ravnatelj i druge odgovorne osobe dužne su, bez odgađanja postupiti po pritužbi i pisanim putem obavijestiti korisnika o poduzetim mjerama najkasnije u roku od petnaest dana od dana podnošenja pritužbe.
In Portal