Migrena može dovesti do trajnih promjena u mozgu

Istraživači su zaključili da migrena povećava rizik od moždanih lezija, anomalija bijele tvari ili promjena volumena mozga u usporedbi s ljudima koji ne pate od migrene. Rizik je još veći kod onih koji pate od migrena s aurom

Migrena može dovesti do trajnih promjena moždanih struktura, kao što su primjerice lezije, kaže analiza dvadesetak studija koja je objavljena ovaj tjedan u američkom časopisu Neurology.
"Migrena se općenito gledajući smatra benignim problemom bez trajnog učinka na mozak", kaže liječnik Messoud Ashina sa Sveučilišta u Kopenhagenu, glavni autor istraživanja.

"Naša analiza navodi nas na to da bi migrena mogla trajno promijeniti moždane strukture na više načina", pojašnjava on.

Istraživači su zaključili da migrena povećava rizik od moždanih lezija, anomalija bijele tvari ili promjena volumena mozga u usporedbi s ljudima koji ne pate od migrene. Rizik je još veći kod onih koji pate od migrena s aurom.

Za ovo istraživanje autori su analizirali 19 studija od kojih trinaest kliničkih studija u kojima su sudionici prošli magnetsku rezonancu mozga.

Ono pokazuje da se rizik od lezija bijele tvari mozga povećava za 68 posto kod osoba koje pate od migrena s aurom, a 34 posto kod onih s migrenom bez aure, u usporedbi s populacijom bez glavobolja.

Rizik od anomalija mozga veći je za 44 posto kod bolesnika koji pate od migrena s aurom nego kod onih kod kojih nema aure.

Analiza pokazuje i da su promjene u volumenu mozga češće kod osoba s migrenom, bez obzira na auru, nego kodd ostatka populacije.

"Nadamo se da će se daljnjim istraživanjima uspjeti pojasniti veza između strukturnih promjena mozga i učestalosti i trajanja migrene kao i učinaka moždanih lezija na mentalne funkcije", dodao je Ashina.

Hina