Može li moj izvanbračni partner dobiti starateljstvo nad sinom zbog moje sljepoće?

PITANJE: N.F. (35) Poštovani, živim u izvanbračnoj zajednici više od šest godina. Imamo sina od šest godina i moj partner sada želi prekinuti našu vezu. Slažem se s njim, ali bojim se zbog sina. Ja sam slijepa od rođenja, radim i imam svoja primanja

Stan u kojem živimo je njegovo vlasništvo. On predlaže da nađem stan i odselim, a on preuzme brigu o sinu. Koja su moja  prava, što se tiče stana koji je njegov, ali ja sam ulagala u adaptaciju i dijelila troškove popravaka i održavanja. Najviše me brine kako će teći postupak oko starateljstva, hoće li on imati veća prava zbog moje sljepoće? Što da poduzmem kako bi dokazala da mogu sama brinuti o svojem sinu?

ODGOVOR:Poštovana N.F., izvanbračne zajednice koje traju najmanje tri godine ili kraće, ako je u njima rođeno zajedničko dijete, zakonom su izjednačene s brakom u pogledu prava, obveza i imovinskih odnosa izvanbračnih drugova.

Prema Obiteljskom zakonu izvanbračna zajednica žene i muškarca koja ispunjava pretpostavke iz članka 3. Zakona  (životna zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca Lea Puljčan, Pravna klinika u Zagrebukoji ne žive u drugoj izvanbračnoj zajednici, koja traje najmanje tri godine ili kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete) stvara imovinskopravne učinke na koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovoga Zakona o imovinskim odnosima bračnih drugova.

Bračni drugovi mogu imati bračnu stečevinu i vlastitu imovinu.
Bračna stečevina je imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine. Bračni drugovi su u jednakim dijelovima suvlasnici u bračnoj stečevini, ako nisu drukčije ugovorili. Sva ulaganja u stan, ako ih možete potkrijepiti i dokazima što bi Vam uvelike olakšalo sam proces. čine bračnu stečevinu. Međutim,imovina koju bračni drug ima u trenutku sklapanja braka, ostaje njegova vlastita imovina. Vlastita imovina je i imovina koju je bračni drug stekao tijekom bračne zajednice na pravnom temelju različitom od navedenoga (nasljeđivanje, darovanje i sl.). Budući da je Vaš izvanbračni partner imao stan u svojem vlasništvu prije nego je započela vaša izvanbračna zajednica, on i dalje ostaje u njegovom vlasništvu i Vi nemate nikakva prava na njega.

Ako se roditelji ne mogu sporazumjeti o ostvarivanju sadržaja roditeljske skrbi ili o ostvarivanju djetetovih prava, sud će u izvanparničnom postupku na prijedlog roditelja, centra za socijalnu skrb prebivališta djeteta ili djeteta donijeti odluku radi zaštite dobrobiti djeteta. Sud će donijeti odluku isključivo na temelju slobodne ocjene dokaza, štiteći u prvome redu interese djeteta. Ukoliko će to biti potrebno zatražit će i stručno mišljenje CZSS o tome sa kojim roditeljem dijete treba živjeti.

Lea Puljčan, Pravna klinika u Zagrebu