Zbog rijetke sam bolesti završio u invalidskim kolicima, ali doktorica me ne želi uputiti na medicinsko vještačenje

PITANJE: N. P. (41) Prije sedam mjeseci dijagnosticirana mi je bolest koja veoma brzo napreduje, toliko da sam već u invalidskim kolicima.

 

Liječenje još traje, ali sigurno se neću nikada više moći vratiti na svoje radno mjesto. Stoga me zanima koliko često osiguranik ima pravo biti upućivan na medicinsko vještačenje? Naime, s obzirom na prognoze, vjerujem da ću završiti u invalidskoj mirovini, ali doktorica me ne želi uputiti na medicinsko vještačenje. Mogu li sam podnijeti zahtjev za procjenu radne sposobnosti?

ODGOVOR: Prema ZOMO-u nije ograničeno koliko često osiguranik može podnositi zahtjev za ocjenu radne sposobnosti. Međutim, prema propisima iz obveznog zdravstvenog osiguranja obrada osiguranika za upućivanje na ocjenu radne sposobnosti tereti sredstva HZZO-a samo u slučajevima kada je izabrani doktor uputio osiguranika na ocjenu radne sposobnosti u skladu s člankom 48. stavkom 2. ZOZO-a.

Naime, prema članku 48. stavku 2. ZOZO-a, kada je prema ocjeni izabranog doktora, a nakon završetka liječenja i medicinske rehabilitacije zdravstveno stanje osiguranika takvo da se daljnjim liječenjem ne može poboljšati te da je kod osiguranika nastupila trajna nesposobnost za rad na poslovima koje osiguranik obavlja, kao i u slučaju kada bolovanje traje neprekidno 12 mjeseci zbog iste dijagnoze bolesti, izabrani doktor  obvezan je   uputiti osiguranika na ocjenu radne sposobnosti  (sa svom propisanom dokumentacijom)  nadležnom tijelu mirovinskog osiguranja koje je obvezno donijeti nalaz i mišljenje o radnoj sposobnosti.

Zahtjev za ocjenu radne sposobnosti može podnijeti i sam osiguranik, ali tada prema propisima iz zdravstvenog osiguranja obrada osiguranika radi upućivanja na ocjenu radne sposobnosti ne tereti sredstva HZZO-a. I u slučaju kada zahtjev podnosi sam osiguranik, izabrani doktor  obvezan je obaviti medicinsku obradu i sastaviti prijedlog s nalazom i mišljenjem izabranog doktora medicine (obrazac 1-IN).

Treba napomenuti  da se prema medicinskim saznanjima, u pravilu, zdravstveno stanje ne može zbog iste bolesti u kratkom razdoblju bitnije pogoršati i završiti liječenje,  a često podnošenje zahtjeva nije čimbenik na temelju kojeg bi se steklo pravo, već nastanak smanjene radne sposobnosti, nakon završenog liječenja, te zahtjev ne treba nepotrebno podnositi dok liječenje nije završeno i stanje konačno  i dok nisu nastupile trajne promjene u zdravstvenom stanju zbog kojih osiguranik više nije u stanju obavljati poslove svojeg zanimanja.

In Portal