Osoba s invaliditetom u braku iz interesa

PITANJE: C. P. (23) Oženio sam se ženom koja mi je pomagala nakon iznenadne majčine smrti. Jako brzo sam shvatio da je iskoristila moju potrebu za ljubavi, pažnjom, ali prvenstveno ovisnost o tuđoj pomoći. Osoba sam sa stopostotnim invaliditetom.

 

Život mi se pretvorio u pakao. Ona u potpunosti odlučuje o svemu i brzo mi je objasnila tko sam i što u njezinom životu. Pomaže mi i dalje ono minimalno. Mene uništava osjećaj nemoći i glupost koju sam učinio, a na koju su me upozoravali. Udala se za mene kako bi se financijski osigurala, a ljubav je bila samo gluma.

Nemam mogućnost samostalnog izlaska iz kuće, pa mi je jedan od malobrojnih prijatelja rekao da mogu zatražiti besplatna pravna pomoć od Pravne klinike? Naime, ona raspoređuje sva moja primanja. Tko sve ima pravo na besplatnu pravnu pomoć od Pravne klinike i tko je pruža? Hvala i požurite s odgovorom.

ODGOVOR: Građani pravnu pomoć mogu zatražiti osobno na adresi Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu, Tkalčićeva ulica 48 – 50, 10 000 Zagreb, utorkom od 10 – 12 h te četvrtkom od 17 – 19 h. Također, građani pravnu pomoć klinike mogu zatražiti i putem telefona, na telefonskim brojevima 4811-360, 4811-311 i 4811-320 ponedjeljkom, utorkom i srijedom od 10 h – 12 h.

Besplatnu pravnu pomoć mogu zatražiti osobe koje ne mogu snositi troškove pravne pomoći bez opasnosti od egzistencijalne ugroženosti, a pripadaju jednoj od navedenih kategorija: hrvatski državljani, stranci na privremenom boravku, stranci na stalnom boravku, stranci pod supsidijarnom zaštitom, stranci pod privremenom zaštitom, azilanti, tražitelji azila u postupcima za koje pravna pomoć tražiteljima azila nije predviđena posebnim zakonom, djeca stranci koja su u Republici Hrvatskoj zatečena bez pratnje roditelja ili zakonskog zastupnika.

U skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći i Pravilnikom o studiju, Pravna klinika u povodu konkretnih upita u predmetima ovlaštenih tražitelja pravne pomoći pruža sve oblike primarne pravne pomoći, a osobito daje: opće pravne informacije (opće i načelne upute o pravnom uređenju pojedinog područja); pravne savjete (cjelovite upute o načinu i mogućnostima rješavanja pojedinog pravnog pitanja).

Uz ove oblike, na temelju odobrenja voditelja, klinika može pružati i: pravnu pomoć u sastavljanju pismena pred tijelima uprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti; pravnu pomoć u obliku zastupanja u upravnim stvarima (na temelju ocjene o primjerenosti i potrebi takvog zastupanja); pravnu pomoć u mirnom izvansudskom rješavanju sporova; pravnu pomoć u obliku zastupanja pred Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama, ako je u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela.

Klinika može pomagati u pripremi zastupanja pred sudom (pružanja sekundarne pravne pomoći), kada sekundarnu pravnu pomoć pruža ovlaštena osoba, ako za to postoji zahtjev i pristanak stranke i zastupnika te ako se ocijeni da je to u konkretnom slučaju potrebno i korisno. O svim oblicima pružene pravne pomoći vodi se evidencija.

Pravni savjeti daju se samo u pisanom obliku. Pravnu pomoć pruža se ovlaštenim tražiteljima bez naplate, premda se od tražitelja pomoći očekuje da, u skladu s mogućnostima, predujmljuje i/ili snosi druge troškove u postupku ostvarenja svojih prava (troškove dokazivanja, troškove vanjskog zastupanja, troškove dosuđene protivnoj stranci u postupku i sl.). Pravnu pomoć pružaju studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod stručnim nadzorom nastavnika i suradnika Fakulteta, raspodijeljeni u grupe za prava djece i obiteljsko uzdržavanje, zaštitu prava radnika, suzbijanje diskriminacije i manjinska prava, pomoć svjedocima i žrtvama kaznenih djela, za pomoć azilantima i strancima te za zaštitu prava pacijenata.

In Portal