Mogu li se osobe s invaliditetom za zaštitu svojih prava obratiti i pučkoj pravobraniteljici?

PITANJE: V. Z. (26) Našao sam se pred problemom koji ne mogu riješiti bez pomoći institucija u koje još uvijek vjerujem. Kao osoba s invaliditetom obratio sam se uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i dobio njihovu pomoć.

 

No, moj problem nije riješen u potpunosti. Planiram otići i do pučke pravobraniteljice, pa me zanima koje su njezine ovlasti i područje djelovanja? Što mogu očekivati i dobiti u uredu pučke pravobraniteljice?

ODGOVOR: Kao opunomoćenica Hrvatskoga sabora za zaštitu i promicanje ljudskih prava i sloboda, središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije te institucija koja obavlja poslove Nacionalnog preventivnog mehanizma za zaštitu osoba lišenih slobode, pučka pravobraniteljica djeluje u okviru svojih nadležnosti propisanih Ustavom, Zakonom o pučkom pravobranitelju, Zakonom o suzbijanju diskriminacije te Zakonom nacionalnom preventivnom mehanizmu.

Ako to smatra potrebnim, može dati preporuke, mišljenja, prijedloge i upozorenja državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima, a u skladu s posebnim zakonima i pravnim i fizičkim osobama. Od njih može zatražiti sve potrebne informacije, podatke, objašnjenja i drugu dokumentaciju, a oni su ih obvezni dostaviti u roku.

Prema područjima djelovanja, aktivnosti pučke pravobraniteljice uključuju: ljudska prava tj. razmatranje pritužbi o postojanju nezakonitosti i nepravilnosti u radu državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, a u skladu s posebnim zakonima i pritužbi koje se odnose na rad pravnih i fizičkih osoba, praćenje stanja ljudskih prava i ukazivanje na potrebu njihove zaštite, istraživačko analitičku djelatnost, praćenje ustavnosti zakona i drugih propisa, poticanje na usklađivanje zakonodavstva s međunarodnim i europskim standardima i njihovu primjenu, razvijanje i održavanje baze podataka i dokumentacije, pravodobno i redovito informiranje javnosti i zainteresiranih dionika, aktivno poticanje i održavanje suradnje s organizacijama civilnog društva, međunarodnim organizacijama i znanstvenoistraživačkim institucijama i područje diskriminacije tj. zaprimanje prijava svih fizičkih i pravnih osoba, pružanje potrebnih obavijesti fizičkim i pravnim osobama o njihovim pravima i obvezama te mogućnostima sudske i druge zaštite, ispitivanje pojedinačnih prijava i poduzimanje radnji u okviru nadležnosti, potrebnih za otklanjanje diskriminacije i zaštitu prava diskriminirane osobe (ako nije započet sudski postupak), upozoravanje javnosti na pojave diskriminacije, uz pristanak stranke, provođenje postupka mirenja, uz mogućnost sklapanja izvansudske nagodbe, podnošenje kaznenih prijava u vezi sa slučajevima diskriminacije nadležnom državnom odvjetništvu, prikupljanje i analiza statističkih podataka o slučajevima diskriminacije, izvještavanje Hrvatskog sabora o pojavama diskriminacije, u godišnjem izvješću, a po potrebi i izvanrednim izvješćem, provođenje istraživanja u području diskriminacije, davanje mišljenja i preporuka te predlaganje odgovarajućih zakonskih i strateških rješenja Vladi RH.

In Portal

 

Povezane vijesti