Kada sam rodila djevojčicu s teškoćama u razvoju njezin nas je otac odmah napustio, a sada mi je želi oteti

PITANJE: E. H. (29) Majka sam djevojčice s teškoćama u razvoju. Ona je moja velika radost i iako je bila neželjena od strane mog tadašnjeg partnera sada se situacija mijenja.

 

Nakon poroda njezin nas je otac veoma brzo  napustio i otišao u inozemstvo. Nije se javljao, a ja nisam tražila financijsku ili bilo kakvu pomoć od njega. Povremeno bi nazvao i pitao kako smo.

Zahvaljujući podršci i pomoći roditelja nastavila sam raditi i mogu pokrivati troškove našeg kućanstva. Nedavno se pojavio i izrekao niz planova koji ne uključuju mene. U međuvremenu se oženio i sada želi upoznati kćer koju nije vidio tri godine. Ona ga ne poznaje, vezana je uz mene i moje roditelje, potrebna joj je stalna pomoć. Ima redovne terapije, ali i ja svakodnevno vježbam s njom.

Predlaže mi dolazak u njihovu kuću za prvi put dok se zbliži s malenom, a već sada spominje prednosti zdravstvenih usluga u slučaju kada bi malena živjela s njima u inozemstvu.

Šokirana sam i bojim se njegovih budućih postupaka. Možete li mi odgovoriti kako je u RH regulirano pitanje odvođenja djeteta mimo volje roditelja? Što poduzeti dođe li do toga? Čini mi se suludo, ali poznajući njegovu prošlost znam da je spreman na sve.

ODGOVOR: Republika Hrvatska je od 8. listopada 1991. godine stranka Konvencije o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece, Hag, 1980. Konvencija ima za cilj osigurati što hitniji povratak djece nezakonito odvedene ili zadržane u nekoj državi ugovornici. Osigurati da se prava na skrb i kontakte s djetetom po zakonu jedne države ugovornice stvarno poštuju u drugoj državi ugovornici.

Bilo koja osoba, institucija ili tijelo koje tvrdi da je odvođenjem ili zadržavanjem djeteta povrijeđeno njezino/njegovo pravo na skrb, može se obratiti Središnjem tijelu države u kojoj je mjesto uobičajenog boravišta djeteta ili Središnjem tijelu bilo koje druge države ugovornice, za koju se pretpostavlja da se u njoj nalazi dijete, za pomoć u osiguravanju povratka djeteta.
Konvencija se primjenjuje na dijete koje je živjelo u državi ugovornici neposredno prije bilo kakve povrede prava na skrb ili kontakte, a prestaje se primjenjivati kad dijete navrši 16 godina života.
U slučajevima nezakonitog odvođenja ili zadržavanja djeteta i/ili nemogućnosti ostvarivanja prava na kontakte s djetetom, moguće je podnijeti Zahtjev za povratak djeteta odnosno Zahtjev za osiguranje ostvarivanja prava na susrete i druženja. Zahtjevi trebaju biti popraćeni odgovarajućim ispravama kojima se dokazuju tvrdnje navedene u zahtjevu odnosno njegova osnovanost, zajedno s prijevodom isprava, po ovlaštenom sudskom tumaču, na jezik države kojoj se upućuje zahtjev.

In Portal